Θ. Ζαχαρόπουλος:Η Interasco έχει τοπ λύσεις για την ασφάλιση του κυβερνοχώρου

της Ελενας Ερμείδου

 Το καλύτερο ιστορικό στην καινοτομία διαθέτει ο κλάδος των ασφαλειών δήλωσε κατά την ομιλία του στο workshop του Hellenic Innovaton Forum 2017 με τίτλο «H Καινοτομία στην Ασφάλιση», ο κος Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing στην Interasco, παραθέτοντας στο ακροατήριο το παράδειγμα της μεγάλης πυρκαγιάς του Λονδίνου το 1666, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση της πρώτης ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «Γραφείο Πυρός» (the Fire Office). Για να προστατεύσουν τα ασφαλισμένα κτίρια, αυτή και άλλες Εταιρείες δημιούργησαν εν συνεχεία Πυροσβεστικές Ομάδες.  Λίγο αργότερα στην πρώτη γενική συνέλευση των Ασφαλιστικών Εταιρειών, αποφασίστηκε η παραχώρηση όλου του πυροσβεστικού τους εξοπλισμού στον Δήμο του Λονδίνου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια Υπηρεσία που θα προσέτρεχε σε βοήθεια όλων όσοι είχαν ανάγκη και όχι μόνον των ασφαλισμένων. Με τη μορφή αυτή η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπάρχει μέχρι σήμερα

Από το 1666 και μετά, οι ανάγκες εξελίχθηκαν, μαζί και η τεχνολογία μέχρι που φτάσαμε σήμερα στην εποχή της νέας τεχνολογίας της αποκαλούμενης «4ης βιομηχανικής επανάστασης». Η υιοθέτησης της νέας καινοτόμας τεχνολογίας, όπως  η χρήση του Internet of Things (IoT) τα αυτόνομα οχήματα, τα αυτόνομα πλοία και εναέριες συσκευές γεννούν νέους κινδύνους.

Αντιμέτωπη με αλλαγές η ασφαλιστική αγορά

Οι αλλαγές αυτές φέρνουν την ασφαλιστική αγορά αντιμέτωπη με μία σειρά από νέα θέματα. Ουσιαστικά ο κλάδος των ασφαλειών σήμερα καλείται να διαχειριστεί του νέους καινοτόμους κινδύνους και να τους μετριάσει.

Τούτων δοθέντων, ο μετασχηματισμός των κλάδων ασφάλισης, ο ορισμός των πεδίων ευθύνης, το καθεστώς ασφαλίσεων μεταφορών και η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο, είναι τα κυριότερα θέματα που απορρέουν από τις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας και έχουν τοποθετηθεί υψηλά στην ατζέντα των ασφαλιστικών τονίζει ο κος Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος.

Η παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων και η διαρροή δεδομένων μιας εταιρίας θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα. Κάποιες εξ αυτών είναι μετρήσιμες με ακρίβεια, καθώς έχουν χρηματοοικονομικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα των εταιριών, όμως άλλες έχουν έμμεσες χρηματοοικονομικές επιπτώσεις με σημαντικότερη την επίπτωση στην Εταιρική Φήμη όπου σε συνδυασμό με την κακή εξυπηρέτηση των πελατών που θα προέλθει από την παραβίαση των συστημάτων, θα οδηγήσουν σε απώλεια σημαντικού μέρους των πελατών αυτής.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η ανάγκη διασφάλισης πληροφοριών και των συστημάτων είναι υπαρκτή

Γιατί χρειάζεται η ασφάλιση Κυβερνοχώρου;

Η ασφάλιση Κυβερνοχώρου (Cyber Insurance) είναι ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων. Αν και δεν μπορεί να εμποδίσει την επέλευση ενός περιστατικού ασφαλείας, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την ευθύνη τους η οποία απορρέει από την διαχείριση μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων, παρέχοντας σημαντική βοήθεια κατά την επέλευση συμβάντος ασφάλειας με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων παραβίασης προς τους πελάτες, ενώ παράλληλα προστατεύει την φήμη της εταιρείας και το εμπορικό της σήμα.

Η Interasco προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

 Καλύψεις Ασφάλισης Κυβερνοχώρου

  • Νομικά Έξοδα για την διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία η κάθε εταιρία μπορεί να υποχρεούται να προσκομίσει στην εκάστοτε ρυθμιστική αρχή στοιχεία αναφορικά με την παραβίαση δεδομένων. Η κάλυψη των Νομικών Εξόδων αφορά έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την διαχείριση απαιτήσεων που μπορεί να επιβληθούν από την ρυθμιστική αρχή.
  • Ενημέρωση Πελατών για το περιστατικό και παροχή υπηρεσίας Εξυπηρέτησης πελατών από κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα αναλάβουν την άμεση ενημέρωση των πελατών και την μείωση των οικονομικών συνεπειών από την υφιστάμενη παραβίαση

Λόγοι αγοράς Ασφαλιστηρίου Cyber Risk

  • Το κυβερνο-έγκλημα είναι το ταχύτερο αναπτυσσόμενο έγκλημα παγκοσμίως οι συνέπειες του οποίου δεν μπορούν να καλυφθούν από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια Συμβόλαια.
  • Η χρήση του Διαδικτύου έχει ως αποτέλεσμα το σύνολο των Εταιριών να είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους του κυβερνοχώρου σε 24-ωρη βάση, ενώ η φύση των κινδύνων αυτών απαιτεί την ύπαρξη αντίστοιχου Ασφαλιστηρίου το οποίο θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση επέλευσης κινδύνων κυβερνοχώρου.
  • Τα δεδομένα τρίτων που διατηρεί μια εταιρία από τις συναλλαγές και συνεργασίες της με άλλες επιχειρήσεις είναι πολύτιμα και ενδεχόμενη απώλειά τους δημιουργεί ευθύνες για αυτήν. Συχνά οι επιχειρήσεις διατηρούν δεδομένα πελατών, προμηθευτών κλπ. για την ασφάλεια των οποίων μπορούν να έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Σε περίπτωση διαρροής των εν λόγω δεδομένων οι θιγόμενοι τρίτοι μπορούν να απαιτήσουν από την Εταιρία σημαντικά ποσά ως αποζημίωση.
  • Οι εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες έχουν ποινές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων των κατόχων καρτών. Οι εν λόγω απώλειες μπορεί να τους καταστήσουν υπεύθυνους για έξοδα σχετικών ερευνών, έξοδα επανέκδοσης καρτών αλλά και για την ίδια την απάτη που μπορεί να πραγματοποιήθηκε επί των καρτών αυτών (σκόπιμη πραγματοποίηση αγορών, ανάληψη ποσών κλπ.).
  • Η κανονιστική συμμόρφωση μιας εταιρίας με τους νόμους που διέπουν την συναλλαγή, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων είναι μια διαδικασία ακριβή αλλά και χρονοβόρα.
  • Η Φήμη μιας εταιρίας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος η εταιρία μπορεί να απωλέσει την εμπιστοσύνη των πελατών της και οι οικονομικές συνέπειες από την απώλεια αυτών να είναι καταστροφικές.
  • Οι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα στελέχη μιας εταιρίας αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας των δεδομένων που σχετίζονται με την εταιρία και την πιθανότητα κλοπής τους.
  • Στόχοι των κυβερνο-επιθέσεων δεν αποτελούν μόνο οι μεγάλες εταιρίες αλλά και οι μικρές. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι επιθέσεις αυξάνονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον των Hackers από τις μεγάλες πολυεθνικές προς τις μικρότερες, καθώς τα μέτρα προστασίας τους υπολείπονται σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με αυτά των μεγάλων εταιριών ή των πολυεθνικών καθιστώντας αυτές πιο ευάλωτες.

Οι καλύψεις για τον κυβερνοχώρο αφορούν επιχειρήσεις από το κλάδο υπηρεσιών υγείας, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά καταστήματα (E – Shops), δικηγορικές εταιρίες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*