Νέες εντολές πληρωμής για δικαιούχους των Ασπίς & Commercial Value

Νέες εντολές πληρωμής συνολικά για 2,885 επιπλέον συμβόλαια, και συγκεκριμένα 1.650 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και 1.235 για και 1.235 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχων δόθηκαν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή βάσει των σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στις 3 Μαρτίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία προσωρινής διανομής είναι σε εξέλιξη και θα είναι έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα. Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.

Υπενθυμίζεται πως ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, από τις 17 Οκτωβρίου 2016 που ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους έως και τον Ιανουάριο 2017, ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 6.789 συμβόλαια εκ των οποίων 3.214 αφορούν την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 3.575 την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής,, προχώρησε στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών και κατέβαλε τα ποσά των προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών. Συγκεκριμένα τα ποσά των προσωρινών διανομών που καταβλήθηκαν έως και τον Ιανουάριο 2017 ανήλθαν σε περίπου 18.000.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών http://www.aspispronia.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*