Γ. Στουρνάρας: Η Πολιτεία να δώσει στα νοικοκυριά κίνητρα πρόσβασης στην ιδιωτική ασφάλιση

της Ελενας Ερμείδου

Η φερεγγυότητα και η  αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών, η ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD στο εθνικό δίκαιο και οι προοπτικές ανάπτυξης  ήταν τα τρία κύρια σημεία της ομιλίας του Διοικητή της Τράπεζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ΕΑΕΕ

Η μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ έχει πλέον ολοκληρωθεί και ήδη ο κλάδος λειτουργεί σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες της δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, προσθέτοντας ότι  οι εγχώριες επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης κατάφεραν να επιτύχουν καλό βαθμό προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αντανακλώντας την αποτελεσματική, με την καθοδήγηση και του επόπτη, προετοιμασία τους,.

Είναι αξιοσημείωτο, συμπλήρωσε ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έχουν αλλάξει προς το θετικότερο οι αντιλήψεις για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, και οι επιχειρήσεις του κλάδουεπενδύουν σημαντικά σε εκσυγχρονισμό συστημάτων, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

Η πρόοδος συντελείται σε μία περίοδο που η εγχώρια αλλά και η διεθνής οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες και ποικίλες προκλήσεις. Κάποιες από τις προκλήσεις αυτές έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν και στα σενάρια της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν αρκετά ενθαρρυντικά για την κεφαλαιακή επάρκεια του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, ως επόπτης, διευκρίνισε ότι ο κλάδος πρέπει να εστιάσει στις προκλήσεις και στην αντιμετώπισή τους, όπως είναι το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή διατηρούν επιχειρηματικά πρότυπα βασισμένα στην παροχή μακροχρόνιων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.

Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό, Βάσει της λογικής αυτής ο κλάδος καλείαι να αξιολογεί διαρκώς τις παραμέτρους κινδύνου που ενδεχομένως να επηρεάσουν  τους ισολογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την εγκυρότητα και την ακρίβεια που παρέχουν οι δομές, τα πληροφοριακά συστήματα, και την εκπαίδευση του προσωπικού. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου η δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεών.

Ο Διοικητής της ΤτΕ παράλληλα μιλώντας για την Insurance Distribution Directive – IDD, τόνισε ότι σύντομα  θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ενώ, με τη συμμετοχή και στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες στη σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών.

Κλείνοντας επιβεβαίωσε την  ύπαρξη προοπτικών ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα από τις παρατηρούμενες επενδυτικές κινήσεις, στο πλαίσιο των οποίων εντός του 2016 έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές στη μετοχική σύνθεση ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Για να ενισχυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης απαιτείται, πέρα από τις προσπάθειές του κλάδου, η δυνατότητα των καταναλωτών να μπορούν να αυξήσουν την κατά κεφαλήν ασφαλιστική δαπάνη αλλά και η θετική προσέγγιση της Πολιτείας στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χαμηλή διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά σε κλάδους μη υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. ασφαλίσεις πυρός, σεισμού, πλημμύρας), καθώς και η αποφυγή ασφάλισης σε κλάδους υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης (αστική ευθύνη οχημάτων), επιφέρουν απτές συνέπειες, τόσο κοινωνικές (κίνδυνος από ανασφάλιστα οχήματα, μη κάλυψη σε περίπτωση επέλευσης φυσικών καταστροφών) όσο και δημοσιονομικές, στον βαθμό που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης, στη βάση του συνταξιοδοτικού ζητήματος που έχει διαμορφωθεί, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον δημόσιο πυλώνα ασφάλισης και να ενισχύσει τις συνταξιοδοτικές παροχές των ασφαλισμένων.

Ο Γιάννης Στουρνάρας προέτρεψε την Πολιτεία να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα δημιουργίας προϋποθέσεων και κινήτρων που να διευκολύνουν την πρόσβαση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά, και κυρίως πολιτικών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*