ΤΧΣ: Επιστρφοφή 2δισ. στο Ελληνικό Δημόσιο

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αποπληρωμής των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) ύψους €2δις
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), το Ταμείο πραγματοποίησε ισόποση μεταφορά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΤΧΣ, στις 9 Δεκεμβρίου 2015, παρείχε κεφαλαιακή ενίσχυση στην ΕΤΕ, συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και στην αναδοχή Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (CoCos) ύψους € 2δις με στόχο τη στήριξη των πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Οι θετικές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια του 2016, στην υλοποίηση από την ΕΤΕ του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας οδήγησε στην επιτυχή αποπληρωμή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που παρείχε ΤΧΣ, το οποίο τελικά συνέβαλε στη συνολική μείωση του δημόσιου χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*