Two 3d partners - puppets, installing the diagram. Objects over white

Α. Νικολαϊδης/IBHS: Τι εμποδίζει την ελληνική οικονομία να αναταχθεί

Άρθρο του κ. Αλέξη Νικολαΐδη που δημοσιεύτηκε στο Broker’s Time 47*

Ο κος Α. Νικολαΐδης  Economic Research & Sectorial Studies Senior Consultant, IBHS στο παρακάτω άρθρο του για την ανάπτυξη παραθέτει τρεις βασικούς λόγους που εμποδίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας: α.την αυξημένη φορολόγηση, β. την χαμηλή ρευστότητα, γ. τα κόκκινα δάνεια.


Αναλυτικά, διακρίνουμε τα ακόλουθα τρία βασικά σημεία υστέρησης:

Αυξημένη φορολόγηση:

Στo πλαίσιο της πρόσφατης δέσμης μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, το 2017 επιφυλάσσει πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις 2,8 δισ. ευρώ, οι οποίες θα πλήξουν περαιτέρω την κατανάλωση. Η μείωση του αφορολόγητου ορίου σε μισθωτούς και συνταξιούχους, η αύξηση των ΕΦΚ σε υγρά καύσιμα και τσιγάρα, η επιβολή ΕΦΚ στον καφέ και η επιβολή τέλους στην κινητή τηλεφωνία αποτελούν μερικά μόνο από τα μέτρα που θα συρρικνώσουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 26% στο 29% εφόσον έχουν κέρδη έως 50.000 ευρώ, ενώ η προκαταβολή φόρου θα φτάνει το 100% για το φορολογικό έτος 2016. Η αυξημένη φορολογία θα διατηρήσει την ύφεση στην «πραγματική» οικονομία, καθώς σε ανάλογες πολιτικές στο πρόσφατο παρελθόν η εγχώρια κατανάλωση προσαρμόστηκε αυτομάτως σε χαμηλότερα επίπεδα, πλήττοντας τα κρατικά έσοδα και κλιμακώνοντας παράνομες δραστηριότητες (λαθρεμπόριο σε καύσιμα, αλκοολούχα ποτά και τσιγάρα, φοροδιαφυγή κ.λπ.). Αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα προαναφερόμενα μέτρα θα αποθαρρύνουν τη διενέργεια επενδύσεων και θα διατηρήσουν την εσωστρέφεια των μικρομεσαίων εταιρειών.

Χαμηλή ρευστότητα:

Δεδομένης της φειδωλής δανειοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, η ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης. Με το υπόλοιπο των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες να μειώνεται συνεχώς και να φτάνει στα μέσα του 2016 κάτω από τα 95 δισ. ευρώ, δεν προκύπτουν προσδοκίες για αντιστροφή του κλίματος για όσο διάστημα οι τράπεζες προβληματίζονται από το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η έλλειψη ρευστότητας αναδεικνύει τη συγκρατημένη παροχή πιστώσεων αλλά και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων ως τους κύριους άξονες της εμπορικής πολιτικής των περισσότερων εταιρειών.

«Κόκκινα» δάνεια:

Το σημαντικότερο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει το τραπεζικό σύστημα αποτελούν τα «κόκκινα» δάνεια, καθώς η δυσμενής οικονομική συγκυρία προκάλεσε τη διαχρονική μεγέθυνση του ποσοστού τους (45% στα μέσα του 2016). Η μη ικανοποιητική ποιότητα της σύνθεσης των δανειακών χαρτοφυλακίων οδηγεί στην αδυναμία χορήγησης νέων κεφαλαίων στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να τονωθούν η κατανάλωση και οι επενδύσεις. Η δυνατότητα παροχής υγιών αναχρηματοδοτήσεων θα εξαρτηθεί από την επικείμενη ολοκλήρωση -και ακολούθως την αποτελεσματική εφαρμογή- του θεσμικού πλαισίου για τα προβληματικά δάνεια (πωλήσεις σε funds του εξωτερικού, πλειστηριασμούς, απομειώσεις δανείων υπό προϋποθέσεις), το οποίο θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τη σύνθεση του ενεργητικού τους. Την τρέχουσα περίοδο, οι μεγαλύτερες δυσχέρειες προκύπτουν από τα επιχειρηματικά δάνεια, για τα οποία έχει διενεργηθεί ο μεγαλύτερος όγκος των επισφαλειών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*