Το νέο κουστούμι της ασφαλιστικής αγοράς με υπογραφή SAP

Για τις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει η SAP Hellas στις ασφαλιστικές, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους αλλά και τα εργαλεία παραγωγής σύνθετων αναφορών, τη συμμόρφωση των ασφαλιστικών με τα νέα πρότυπα και τις λύσεις που είναι διαθέσιμες στο cloud μιλά στο iw o Νικόλας Τσιργέλης, Digital Enterprise Platform Group Head, SAP Hellas, Cyprus, Malta.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

Τι λύσεις λογισμικού για ασφαλιστικές εταιρείες –που διατίθενται στην ελληνική αγορά και προσφέρουν back και front end υπηρεσίες– προσφέρονται;

Έχοντας περισσότερες από 5.600 ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, η SAP έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλιστική αγορά, τις οποίες διαθέτει και στην Ελλάδα.

front office λύσεις, που επικεντρώνονται στην εμπειρία του πελάτη, και δη την ψηφιακή (CRM, marketing, ecommerce, incentives and commissions management), middle office λύσεις, που επικεντρώνονται στις διαδικασίες αναφορικά με τη διαχείριση προϊόντων, πολιτικών, αξιώσεων και ασφαλίστρων (product and policy management, claims Management, premiums collection), back office λύσεις, που επικεντρώνονται στη χρηματοπιστωτική διαχείριση, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη διαχείριση της απάτης και την ασφάλεια (ERP, business planning and consolidation, fraud management, governance, risk, and controls).

Ποια είναι τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους στον τομέα της μηχανοργάνωσης, της τιμολόγησης, της εξυπηρέτησης πελατών;

Όταν 25 από τους 25 μεγαλύτερους παγκοσμίως ασφαλιστικούς οργανισμούς χρησιμοποιούν τις λύσεις SAP είναι γιατί λαμβάνουν αξία. Με τις λύσεις που αναφέρθηκαν, αλλά και με το S/4HANA, μετασχηματίζουμε μια παραδοσιακά back office λειτουργία ERP στο κέντρο της ψηφιακής στρατηγικής, προσφέροντας πλήρη ενσωμάτωση όλων των καναλιών.

Διασφαλίζουμε πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά: βελτιωμένη απόκριση στα αιτήματα των πελατών, αλλά και γρήγορο λανσάρισμα νέων προσωποποιημένων ασφαλιστικών προϊόντων, επιχειρησιακή ευελιξία, ευχρηστία, αλλά και ακρίβεια, σε θέματα διαχείρισης ρίσκου και οικονομικών αποτελεσμάτων.

Υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης του λογισμικού;

Τη ναυαρχίδα των λύσεών μας αποτελεί η καινοτόμος πλατφόρμα ανάπτυξης SAP HANA. Μια πλατφόρμα ευέλικτη, με ανοικτά πρότυπα και APIs, που επιτρέπει την παραμετροποίησή της από πελάτες και συνεργάτες αλλά και τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα.

Είναι σημαντικό ότι ένα μεγάλο οικοσύστημα περισσότερων από 2.700 εταιρειών startup αναπτύσσουν τις λύσεις τους στην πλατφόρμα αυτή. Σημαντική είναι η συνεργασία του Πανεπιστημίου του Stanford και της SAP για καινοτόμες λύσεις στους τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, η SAP Ελλάδος επενδύει περαιτέρω στην ελληνική αγορά με τη δημιουργία του πρώτου Data Science Delivery Hub παγκοσμίως, που μπορεί να υλοποιήσει καινοτόμα σενάρια.

Η χρήση της πλατφόρμας αυτής μπορεί να οδηγήσει τον μετασχηματισμό των ασφαλιστικών εταιρειών στην ψηφιακή εποχή αλλά και να αποφέρει οικονομικά οφέλη από τις δυνατότητες του Internet of Things, με λύσεις όπως Connected Car και Connected Health, αλλά και νέα επιχειρησιακά μοντέλα και νέες ευκαιρίες.

Τι έχετε να μας πείτε για τα εργαλεία παραγωγής σύνθετων αναφορών και τη δυνατότητα πλήρους συμμόρφωσης των ασφαλιστικών με τους νέους κανονισμούς;

Η ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού κλάδου έχει να κάνει αφενός με συγκεκριμένα πλαίσια συμμόρφωσης, αφετέρου με τον υπολογισμό του ρίσκου για κάθε προϊόν. Η SAP διαθέτει καινοτόμα τεχνολογία, όπου ο πελάτης μπορεί να συγκεντρώσει καταρχήν όλα τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές, να τα απεικονίσει γραφικά και να τα επεξεργαστεί σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να προβλέψει το αποτέλεσμα (ΗΑΝΑ, Predictive Analytics). Από την άλλη, υπάρχουν οι κάθετες λύσεις που διασφαλίζουν συμμόρφωση με τα πρότυπα Solvency II and IFRS4 (Analyzer for Insurance, GRC) αλλά και βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών του οργανισμού. Η αύξηση της αποδοτικότητας και της ταχείας λήψης αποφάσεων αποτελούν για εμάς βασικούς παράγοντες για την αύξηση της κερδοφορίας στην ανταγωνιστική ασφαλιστική αγορά.

Τι έχετε να μας πείτε για τις stateoftheart λύσεις που είναι διαθέσιμες στο cloud; Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτές;

Το cloud αποτελεί έναν χώρο στον οποίο, στρατηγικά, η SAP επενδύει. Αφενός με τις εξαγορές των stateoftheart λύσεων, όπως SAP Ariba για προμήθειες και στρατηγικό sourcing, SAP Hybris για διαχείριση των πελατών, SAP Success Factors για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, SAP Fieldglass για τη διαχείριση υπεργολάβων και SAP Concur για τη διαχείριση ταξιδιών και εξόδων, και αφετέρου με την οργανική ανάπτυξη της καινοτόμου πλατφόρμας ανάπτυξης HANA στο Cloud (HCP), το S/4HANA, αλλά και των λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας (BI). Είναι σημαντικό ότι η SAP προσφέρει ισχυρή διασύνδεση, ασφάλεια και μια endtoend πρόταση (Insurance in a Box) στο cloud. Μέσα από τις λύσεις αυτές μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και οι τελικοί τους πελάτες.

Με ποιον τρόπο οι mobile λύσεις αποτελούν στρατηγική επένδυση για τη νέα εποχή στην οποία εισέρχονται οι ασφαλιστικές παράλληλα με την άνοδο της υιοθέτησης του BYOD;

Στην ασφαλιστική αγορά έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές. Περάσαμε από την αξία της πληροφορίας (Internet of Content) και την αξία των ανθρώπων (Internet of People) στην ανάγκη της σύγκλισης των φυσικών και ψηφιακών κόσμων και στο Internet of Things. Καθώς όλοι έχουν πρόσβαση από παντού, οι λύσεις της SAP είναι προσανατολισμένες ώστε να προσφέρουν out of the box mobile εφαρμογές και υποστήριξη πολλαπλών συσκευών. Στο πλαίσιο αυτό, η SAP έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της με την Apple, προκειμένου να φέρει την επανάσταση στην εργασιακή εμπειρία, συνδυάζοντας ισχυρές έμφυτες εφαρμογές για iPhone και iPad με τις πρωτοποριακές δυνατότητες της πλατφόρμας SAP HANA.

Υπάρχει δυνατότητα λήψης κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών μέσω σύγχρονων εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας, καθώς και παροχής πολύτιμης βοήθειας προς τους ασφαλιστές;

Στην SAP έχουμε εισαγάγει την έννοια της ψηφιακής αίθουσας συνεδριάσεων (Insurance Digital Boardroom), ώστε να μπορέσουν οι πελάτες μας να ανταποκριθούν σε μια αγορά με ολοένα και περισσότερο ψηφιακές απαιτήσεις, με ενημερωμένους πελάτες, νέους και ευέλικτους ανταγωνιστές, κανονισμούς ρύθμισης κεφαλαίου, μεγαλύτερες ανάγκες επιχειρηματικής συμπεριφοράς και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η λογική είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που θέλουν, τη στιγμή που τα θέλουν, με τη μορφή που τα θέλουν, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις. Ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας, πέρα από μια όμορφη στατική απεικόνιση, δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη αυτή και να διασφαλίσει τη συνεχή και αδιάλειπτη ροή πληροφορίας μέσα από σωστά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αλλά και τη μοναδική και κοινή πηγή της αλήθειας. Αυτό επιτυγχάνει η SAP με μια ολοκληρωμένη λύση, που αποφέρει αύξηση της αποδοτικότητας και ταχεία λήψη αποφάσεων, βασικούς παράγοντες για την αύξηση της κερδοφορίας στην ανταγωνιστική ασφαλιστική αγορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*