Ά.Τρύφων: Νέα εποχή για την ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

Για τη συμμετοχή του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Fairfax στη μετοχική σύνθεση του ομίλου στον οποίο ανήκει η ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, αλλά και για τα γενικά πλάνα της εταιρείας για το 2017, μιλά σε συνέντευξή της στο Insurance & Reinsurance Outlook η Άννυ Τρύφων, διευθύνουσα σύμβουλός της. Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και να εξασφαλίσουν και συνδυασμό αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες των πελατών τους.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

IW: Πείτε μας μερικά στοιχεία για τη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα, όπως επίσης και τι έχει να προσφέρει μια εταιρεία όπως η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ.

AT: Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεσιτείας ασφαλίσεων μελετούν την αγορά και αναζητούν τις βέλτιστες ασφαλιστικές λύσεις, που προσαρμόζονται και καλύπτουν απόλυτα τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους, είτε πρόκειται για φυσικό είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αυτό, στην ουσία, σημαίνει ότι οι εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και να εξασφαλίσουν και συνδυασμό αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες των πελατών τους. Ας σημειώσουμε εδώ ότι η μεγάλη διαφορά των μεσιτών ασφαλίσεων από όλες τις άλλες βαθμίδες της διαμεσολάβησης είναι ότι εκπροσωπούν τον πελάτη και ενεργούν για λογαριασμό του.

Η συσσωρεμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, μέσα από τη διαχείριση μεγάλων εταιρειών-πελατών από όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και οι δομές και διαδικασίες με τις οποίες λειτουργεί την καθιστούν έναν από τους πιο αξιόπιστους μεσίτες ασφαλίσεων.
Παράλληλα, διαθέτουμε μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ, καθώς σε ετήσια βάση διαχειριζόμαστε ασφάλιστρα αξίας άνω των 38 εκατ. ευρώ, προσφέροντας στους πελάτες μας σημαντική αγοραστική δύναμη.

IW: Το 2016 ήταν μια καλή χρονιά για την ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ;

AT: Θα έλεγα ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισε φέτος ο κλάδος, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ σημείωσε μια θετική πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση των νέων εργασιών της από όλα τα κανάλια πώλησης, τόσο σε παραδοσιακές λύσεις, όπως η ασφάλιση περιουσίας, όσο και στις πιο πρωτοποριακές, όπως η κάλυψη διαδικτυακών κινδύνων.

IW: Τι εκτιμάτε ότι θα φέρει η συμμετοχή του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Fairfax στη μετοχική σύνθεση του ομίλου στον οποίο ανήκει η ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ;

AT: Από τον Αύγουστο του 2016 ξεκίνησε μια νέα εποχή για την εταιρεία, καθώς πλέον η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ αποτελεί μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού και επενδυτικού ομίλου Fairfax Financial Holdings. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

Η τεχνογνωσία των ασφαλιστικών εταιρειών που μετέχουν στον όμιλο Fairfax αποτελεί πηγή άντλησης εμπειριών, τεχνογνωσίας και αποτελεσματικών λύσεων, που εκτιμούμε ότι θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας. Η Fairfax ενθαρρύνει σε κάθε επίπεδο την καινοτομία, ενώ διακρίνεται για την ταχύτητα και την ευελιξία στην εκτίμηση και την ασφαλιστική κάλυψη εξειδικευμένων, αλλά και μεγάλων κινδύνων, με ασφαλιστικά προϊόντα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και εύκολα διαθέσιμα στην τοπική ασφαλιστική αγορά.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, αξιοποιώντας πλήρως τις στρατηγικές μας συνεργασίες με άλλες εταιρείες του ομίλου Fairfax, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες λύσεις τόσο της αγοράς του Λονδίνου όσο και άλλων ασφαλιστικών αγορών. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξή μας με τα νέα αυτά δεδομένα θα έχει ουσιαστικό προστιθέμενο όφελος για όλους.

IW: Ποια είναι τα γενικότερα πλάνα της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες για το 2017;

AT: Το 2017 γινόμαστε πλέον 25 ετών. Κεφαλαιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας τόσο στην εξεύρεση της βέλτιστης ασφαλιστικής λύσης όσο και στην ποιοτική υλοποίησή της, στοχεύουμε σε περαιτέρω ανάπτυξη εξελίσσοντας τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Με νέες συνεργασίες, αλλά και καινοτόμες λύσεις εξυπηρέτησης, που μας επιτρέπουν οι νέες τεχνολογίες, στοχεύουμε να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση τόσο στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις όσο και στις retail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*