Νέα συνεργασία NN Hellas με Aegean

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν NN Hellas και Miles + Bonus. Η νέα συνεργασία του Miles+Bonus με την ΝΝ Hellas σύμφωνα με το Blue  προσφέρει 5.000 μίλια εξαργύρωσης για κάθε νέο ασφαλιστήριο υγείας ΝΝ Direct Health μέσω του www.nndirect.gr .Επίσης, με κάθε ανανέωση ασφαλιστηρίου, το ανώτερο μέχρι και δύο ανανεώσεις, παρέχεται η δυνατότητα 1.000 μιλίων εξαργύρωσης.

Τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης υγείας NN Direct Health, περιλαμβάνουν κάλυψη σε ένα δίκτυο 41 συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, ετήσιο προληπτικό έλεγχο (Check Up) μέσω του Ομίλου της Βιοϊατρικής και επείγουσα μεταφορά στο κατάλληλο νοσοκομείο με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, την Greek Flying Doctors.

Σημειώνεται, η Aegean Bonus Visa είναι κάρτα που συνδυάζει το πρόγραμμα επιβραβεύσεως Bonus της Alpha Bank με το πρόγραμμα πιστότητας Miles+Bonus Aegean.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://el.aegeanair.com/milesandbonus/?_ga=1.206864083.1394711450.1482767369

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*