Willis Re: Τι φέρνει το 2017 στον αντασφαλιστικό κλάδο

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Παρά την αύξηση κατά 50% των ασφαλισμένων ζημιών από φυσικές καταστροφές κατά το 2016, η παγκόσμια αντασφαλιστική βιομηχανία έκλεισε με κέρδη και το γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους και -όπως όλα δείχνουν- ολοκλήρωσε και ολόκληρο το έτος με θετικό πρόσημο, αναφέρει η Willis Re. “Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αντασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι διατεθειμένες να δείξουν τόση ευελιξία, όση έδειχναν στο παρελθόν, εντούτοις πολλοί αγοραστές (αντασφαλιστικής κάλυψης) κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους”, σημειώνεται σε μελέτη της εταιρείας που τιτλοφορείται:  “Willis Re 1st View, January 1, 2017 – Struggling to Stabilize.”

“Ο αντασφαλιστικός κλάδος είδε τις ελπίδες του για ευρύτερη σταθεροποίηση των τιμών των αντασφαλίστρων να διαψεύδονται για άλλη μια φορά, εξαιτίας του συνδυασμού κερδοφόρων αποτελεσμάτων με την συνεχιζόμενη υπερπροσφορά κεφαλαίων, τόσο από τις παραδοσιακές εταιρείες, όσο και από τις χρηματαγορές (Insurance-Linked Securities)”, σχολιάζει ο John Cavanagh, διευθύνων σύμβουλος της Willis Re, στον πρόλογο της μελέτης.

Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων της μελέτης είναι τα εξής:

-Παρότι καταγράφησαν σημαντικές μειώσεις των αντασφαλίστρων σε διεθνείς δραστηριότητες, στις ΗΠΑ υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης, εξαιτίας της έντασης κεφαλαίου που χαρακτηρίζει ορισμένους κλάδους της αμερικανικής αγοράς και την σημαντική βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων τα τελευταία χρόνια.

-Η κινητικότητα στις αγορές κεφαλαίων αυξήθηκε, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπίεση των περιθωρίων, ιδίως στις πρόσφατες εκδόσεις “ομολόγων φυσικής καταστροφής” (catastrophe bonds), αλλά και σε μια ευρύτερη γκάμα ενυπόθηκων τίτλων (collateralized placements).  Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τους εν λόγω τίτλους αυξάνεται, κυρίως στον κλάδο ασφαλίσεως αυτοκινήτων, όπου οι εκδότες έχουν πλέον αποδεδειγμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων.

-Οι αντασφαλιστικές υιοθετούν ισχυρότερη πελατοκεντρική προσέγγιση κατά τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, κάτι που οδηγεί σε “κατακερματισμό” των τάσεων τιμολόγησης ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, την κατηγορία κινδύνου και τον πελάτη.

-Η αύξηση της ορατότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση των αντασφαλιστικών λύσεων από τις εποπτικές αρχές συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για αντασφάλιση στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών.

-Η τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο διατηρείται, αλλά ο ρυθμός της συγκέντρωσης επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2015 και πολλοί αγοραστές εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί στο να διαρρήξουν μακροχρόνιους δεσμούς με τους αντασφαλιστικούς τους συνεργάτες.

-Οι νεοφυείς ασφαλιστικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας (insurtech) αναδεικνύονται ως η νέα μεγάλη τάση της αγοράς, με τους υποστηρικτές των insurtech λύσεων που απειλούν να διαταράξουν τα εδραιωμένα μοντέλα να προέρχονται τόσο από τις κεφαλαιαγορές όσο και από μεγάλους αντασφαλιστικούς ομίλους που επιδιώκουν πρόσβαση σε μια νέα κατηγορία κινδύνων.

“Η ικανότητα παραγωγής κερδών για ακόμη μια χρονιά, σε πείσμα των υποκείμενων τιμολογιακών τάσεων, σημαίνει ότι οι προϋποθέσεις για σταθεροποίηση των αντασφαλίστρων δεν πληρούνται ακόμα”, σημειώνει ο κ. Cavanagh. “Ενώ ο αντασφαλιστικός κλάδος παραμένει κερδοφόρος, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η κατάσταση για πολλούς πρωτασφαλιστές είναι πολύ δύσκολη”, πρόσθεσε. “Η αυξητική τάση των συνδυασμένων δεικτών σε πολλές αγορές εγείρει προβληματισμό και με την περίοδο ανανεώσεων που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου να δίνει τον τόνο γι ατο 2017, οι αντασφαλιστικές εταιρίες βρίσκονται ενώπιον ενός ακόμα απαιτητικού έτους, όπου ο παράγοντας τύχη θα διαδραματίσει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό των τελικών τους αποτελεσμάτων…”

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ:  http://www.willisre.com/documents/Media_Room/Publication/Willis%20Re%201st%20View%20January%202017.pdf

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*