Ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων και κοινωνικής υπευθυνότητας της INTERAMERICAN, κατά την παραλαβή του βραβείου που επέδωσε ο Μιχάλης Σπανός, managing director, Global Sustain

Διάκριση της INTERAMERICAN στα Environmental Awards 2016

Ένα βραβείο ιδιαίτερης σημασίας, όσον αφορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας σε συνδυασμό με τον πολιτισμό, κατέκτησε η INTERAMERICAN στα φετινά Environmental Awards, τιμώμενη με αργυρή διάκριση στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για το Περιβάλλον» για την ουσιαστική συνδρομή της στην ολοκλήρωση του έργου «Μελέτη για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου».

Η μελέτη ολοκληρώθηκε φέτος και αποσκοπεί σε αποκατάσταση της ενδημικής βλάστησης της περιοχής και άμεση σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, εκτός των αρχαιολογικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων του Μαλεάτα και του Ασκληπιείου, καθώς και της οργανωμένης, αρχαιογνωστικής παρουσίασης των ευρημάτων -που διηγούνται τη μετάβαση από τη θεουργική στην επιστημονική ιατρική-, ανοίγει ο δρόμος για έργα παρέμβασης και υποδομών περιπάτου που θα αναβαθμίσουν τη βίωση της τοπικής φύσης σε όλες τις κλίμακες, από τη θέαση του τοπίου μέχρι τη μικροκλίμακα των φυτών και των δένδρων, με την ανασύσταση της χλωρίδας που χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για θεραπευτικούς σκοπούς. Στο ίδιο περιβαλλοντικό πλαίσιο προβλέπεται έκθεση για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας της Αργολίδας και δημιουργία τουριστικών διαδρομών με ενεργοποίηση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Επιδαύρου.

H INTERAMERICAN συμμετείχε στην υποστήριξη της μελέτης με οικονομική χορηγία, καθώς και σειρά ενεργειών επικοινωνίας, δημοσιότητας και οργανωμένων ξεναγήσεων στο μνημείο και στον φυσικό χώρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου, ως πρέσβειρα της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά κατά την επίδοση του βραβείου ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων και κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας, «σε αυτό τον μοναδικό χώρο συναντώνται και συνδέονται σε κορυφαίο επίπεδο ο πολιτισμός και το περιβάλλον, ως κεφάλαια που συνιστούν ανεκτίμητο εθνικό πλούτο, και γι’ αυτό τον λόγο οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε και να τα αξιοποιούμε».

Για την INTERAMERICAN, το ενδιαφέρον είναι συναφές με τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της στον τομέα της ασφάλισης και των υπηρεσιών υγείας, καθώς και με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την πλευρά της εταιρικής ευθύνης και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την αειφόρο ασφάλιση. Στην υποστήριξη της μελέτης εισήλθε ως εταιρικό μέλος, από το 2013, της Κίνησης Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ένταξη των αρχαίων θεάτρων στη σύγχρονη ζωή και καλλιτεχνική δημιουργία.

Τα Environmental Awards αποτελούν ετήσιο θεσμό που οργανώθηκε φέτος για τέταρτη φορά από την Boussias Communications, με πλήθος υποψηφιοτήτων για τις κατηγορίες βραβεύσεων – στοιχείο που καταδεικνύει την αναπτυσσόμενη δυναμική του επιχειρείν σε περιβαλλοντικού αντικειμένου ζητήματα, δραστηριότητες και καλές πρακτικές.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι επιχειρησιακά η INTERAMERICAN δραστηριοποιείται στις περιβαλλοντικές ασφαλίσεις για την ευθύνη ρύπανσης και την κάλυψη επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την Green Line και την Energy Line, δύο πρωτοποριακές για την ελληνική ασφαλιστική αγορά προϊοντικές γραμμές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*