ΕΙΑΣ, σεμινάριο, ασφαλίσεις

ΕΙΑΣ: Ξεκινούν τα σεμινάρια επαναπιστοποίησης διαμεσολαβητών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ο επίσημος θεσμικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, υλοποιεί εγκεκριμένα από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδος εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα έτη 2015 και 2016, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Τομέας Β΄«Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς»

1ο Σεμινάριο: «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, 12.00-20.00.

2ο Σεμινάριο: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις»
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, 9.30-17.30.

Αιτήσεις συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

Εισηγήτρια των σεμιναρίων για τον Τομέα Β΄ είναι η Κωνσταντίνα Λόντου, δικηγόρος & σύμβουλος εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Τομέας Γ΄«Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»

2ο Σεμινάριο: «Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία»

Διάρκεια σεμιναρίου: 7 ώρες.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, 13:30-20:30.

Αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016.

Εισηγήτρια των σεμιναρίων για τον Τομέα Γ΄ είναι η Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). Το κόστος συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου διάρκειας 8 ωρών ορίζεται σε 70 € ανά άτομο / 50 € για μέλη των Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*