Παίρνουν μπρος οι “μηχανές” των ασφαλειών

Θετικά μηνύματα και από το πεδίο των ακυρώσεων εκπέμπει η ασφαλιστική αγορά στο εννεάμηνο του 2016, διάστημα κατά το οποίο παρουσιάζει, πέρα από την ανοδική τάση στα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μετά από μια πενταετία έντονων απωλειών, και ιστορικά χαμηλά στις πρόωρες εξαγορές συμβολαίων.

Από τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προκύπτει ότι στις ασφαλίσεις Ζημιών οι ακυρώσεις καταγράφουν τη χαμηλότερη τιμή τους το Σεπτέμβριο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 26 από 40 που ήταν στις αρχές του έτους και από το 54 που ήταν τον Ιανουάριο του 2011, οπότε και καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή του.

Στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων οι ακυρώσεις από τις αρχές του έτους κινούνται σταθερά σε επίπεδα χαμηλότερα του 2015 από 2 με 3 μονάδες έως και 20 μονάδες ανάλογα το μήνα, ενώ στις ασφαλίσεις περιουσίας οι ακυρώσεις αν και κατά τους μήνες Ιουλίου – Αυγούστου παρουσίασαν άνοδο, τελικά το Σεπτέμβριο έναν μια διόρθωση καταγράφοντας πτώση στα επίπεδα του 2015.

Στον κλάδο Ζωής οι ακυρώσεις σημειώνουν από τις αρχές του έτους μια σχετική μεταβλητότητα με το δείκτη, ωστόσο, να εναρμονίζεται στα επίπεδα που 2015 κατά το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου του 2016, ενώ στα ασφάλιστρα Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις διαπιστώνεται σταθερότητα ήδη από τις αρχές του έτους, με το σχετικό δείκτη να κινείται οριακά κοντά στα επίπεδα του «0».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*