Νέο webinar από το insurancewebinars.gr και το ΕΙΑΣ

Το insurancewebinars.gr σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών διεξάγουν ένα  νέο webinar (διαδικτυακό σεμινάριο) με αντικείμενο τη Διαχείριση Κινδύνων. Το webinar θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, από τις 17:00 έως τις 19:00, με εισηγήτρια τη Μυρτώ Χαμπάκη, Senior Manager Risk Management Services ΣΟΛ Consulting.

Το webinar μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην τιμή των 25 € (στη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι σημειώσεις του webinar, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής από το ΕΙΑΣ), ενώ συμμετοχή για 1 από τις 25 θέσεις δηλώνετε μέσα από το insurancewebinars.gr.

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Η κατάρτιση και η ενίσχυση των γνώσεων στελεχών στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνων με δεδομένη την αλλαγή στο νομικό πλαίσιο του Κλάδου από την 1.1.2016 (Ν.4364/2016) , το οποίο ενσωματώνει τη Διαχείριση Κινδύνων σε όλους τους τομείς των ασφαλιστικών εργασιών. Μέσα από την ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών κινδύνου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν και να τους κινδύνους που άπτονται του τομέα εργασίας τους.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε στελέχη που είτε εφαρμόζουν διαδικασίες σχετικές με το θέμα είτε θέλουν να επιμορφωθούν για αυτές με στόχο την πρακτική εφαρμογή τους στον τομέα της εργασίας τους.

Θεματολογία

  • Εισαγωγή στη διαχείριση κινδύνων
  • Διεθνείς Κίνδυνοι
  • Βασικές Κατηγορίες Κινδύνων (Ασφαλιστικός , Αγοράς, Λειτουργικός , Στρατηγικός , Πιστωτικός, Πολιτικός κλπ.)
  • Βασική διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων
  • Δομή του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων
  • Σχέση και διάδραση του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων με άλλες λειτουργίες της ασφαλιστικής επιχείρησης
  • Η σημασία της Διαχείρισης Κινδύνων στην σύγχρονη ασφαλιστική πραγματικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες: www.insurancewebinars.gr, Facebook:  https://www.facebook.com/Insurancewebinars.gr, τηλ.: 2312 201 003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*