Οδηγίες προς τους ασφαλιστικούς ναυτιλομένους

Με πρακτικά ζητήματα που αφορούν τους διαμεσολαβητές ασχολήθηκε η δεύτερη ενότητα του Πάνελ IV του 9ου Insurance Conference με τίτλο “Οδηγίες προς τους Ασφαλιστικούς Ναυτιλομένους”.  Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Δαμιανός Ευστρατιάδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Γενικός Γραμματέας Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦοΜ), Νικόλαος Λεβετσοβίτης Α’ Αντιπρόεδρος Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθανάσιος Λοπατατζίδης, MSc, PHD, FRSS, Σύμβουλος Διοίκησης Ομιλος Βιοϊατρική, Μαρίνα Χιώτη Managing Partner, EYZHN AE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*