Διαγωνισμός για ασφάλιση της περιουσίας του ΤΑΠΙΤ

Διαγωνισμό για την ασφάλιση της περιουσίας του προκήρυξε το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.000 ευρώ.

Οι προσφορές θα αφορούν, ειδικότερα, την ασφάλιση όλων των ακινήτων του Ταμείου έναντι κινδύνων πυρός, σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας και αστικής ευθύνης.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 15 Νοεμβρίου, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ (Ακαδημίας 58, Αθήνα).

Αναλυτικές πληροφορίες στο αρχείο ATT02148.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*