Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών το 7μηνο 2016

Μεταβολή -3,2% σημείωσε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της ΕΑΕΕ στην οποία ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουλίου του 2016 των ανωτέρω 56 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2015 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Παραγωγή ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος – Ιούλιος 2016 Μεταβολή έναντι 2015
Ασφαλίσεις Ζωής 1.086.546.324,47 -5,7%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.122.991.155,27 -0,6%
εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 432.838.094,26 -12,8%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 690.153.061,01 +9,0%
Σύνολο 2.209.537.479,74 -3,2%

 

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη της ΕΑΕΕ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*