Διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ασφάλιση των οχημάτων του (επιβατηγών, φορτηγών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων, μηχανημάτων, δικύκλων, μηχανικών σαρώθρων κλπ.) προκηρύσσει ο Δήμος Νέας Ιωνίας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 113.200,00 ευρώ και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η Οκτωβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει την 25η Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες, στο αρχείο ATT00043

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*