Λογότυπο ΕΑΕΕ

Ιδρυση Εναλλακτικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης εργαζομένων στις ασφαλιστικές

Σε αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Εναλλακτικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεται η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με τα μέλη της να προετοιμάζονται ώστε ο νέος φορέας να πάει σάρκα και οστά μέσα στους επόμενους μήνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, το Επαγγελματικό Ταμείο για τους εργαζόμενους στην ασφαλιστική αγορά θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει έως το τέλος του έτους ή το αργότερο στο πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ, όπως είναι γνωστό, οι εισφορές τις οποίες θα καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες υπέρ των εργαζομένων σε αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2016.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών διαπραγματεύθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα με τους συνδικαλιστές  έχοντας ως στόχο να καταλήξουν σε μια κοινή λύση, δίχως ωστόσο αυτό να καταστεί εφικτό, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικοί όμιλοι να θέτουν, τώρα, προς εφαρμογή το plan b που προβλέπει την οργάνωση Εναλλακτικού Επαγγελματικού Ταμείου, και συνολικές εισφορές για εργαζόμενους και συνταξιούχους 11% επί της μισθοδοσίας.

Ειδικότερα, η πρόταση της ΕΑΕΕ, που πλέον τίθεται σε εφαρμογή, προβλέπει τα εξής:

– Κρατήσεις υπέρ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ανάλογων των υφιστάμενων υπέρ των επικουρικών ταμείων του δημόσιου τομέα, δηλαδή σήμερα 3,5% επί της μισθοδοσίας (ανώτατο όριο μισθού 5.860,80 ευρώ).

– Ίδρυση νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ν.3029/2002 υπέρ των εργαζομένων στις εταιρίες – μέλη της ΕΑΕΕ και καταβολή εργοδοτικών εισφορών επί της μισθοδοσίας ύψους 4% (ανώτατο όριο μισθού τα 5.860,80 ευρώ). Το νέο ταμείο θα ανατρέχει στην 1.1.2016.

– Ενίσχυση των συνταξιούχων και των εχόντων ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και καταβολή υπέρ αυτών ειδικών εργοδοτικών εισφορών επί της συνολικής μισθοδοσίας κάθε ασφαλιστικής εταιρίας (ΕΑΕΕ) ύψους 3,5%, προσαυξημένων με το επιπλέον ποσό που προκύπτει λόγω της χρήσης ανώτατου ορίου του μισθού (5.860,80 ευρώ) για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ των εργαζομένων.

Προκειμένου η Ένωση να καταστήσει δυνατή την εφαρμογή του σχεδίου της, στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει σειρά επαφών με το υπουργείο Εργασίας, αλλά και με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενώ οι εισφορές που θα καταβάλλονται θα πρέπει να θεσμοθετηθούν με νόμο ώστε να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των εργαζομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*