στατιστικά, έρευνα, μελέτη, οθόνη, γραφείο

Αλλάγες στην διαχείριση κεφαλαίων των ασφαλιστικών

Αλλαγή στην επενδυτική πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών καταγράφεται την τελευταία πενταετία, με τον κλάδο να περιορίζει τις προθεσμιακές καταθέσεις του σε εγχώριες αλλά και ξένες τράπεζες και, ταυτόχρονα, να αυξάνει τις τοποθετήσεις του σε ομόλογα και γραμμάτια.

Η περιπέτεια στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της υπογραφής των συνολικά τριών μνημονίων, υποχρέωσε τις ασφαλιστικές εταιρείες να αλλάξουν στρατηγική διαχείρισης των κεφαλαίων τους, όταν, μάλιστα, οι συνολικές τους επενδύσεις κατά την περίοδο 2010 – 2015 αυξήθηκαν αισθητά από τα 9,6 δισ. ευρώ σε 11,4 δισ. ευρώ.

Από στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε και ανέλυσε η Τράπεζα της Ελλάδος προκύπτει ότι, ενώ το 2010 οι τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών σε ομόλογα ήταν 5,9 δισ. ευρώ το 2015 αυξήθηκαν στα 7,2 δισ. ευρώ . Στο ίδιο διάστημα μικρότερες σε αξία, αλλά σημαντικές ως ποσοστιαία μέτρηση ήταν οι μεταβολές στις επενδύσεις του κλάδου σε αμοιβαία κεφάλαια, οι οποίες αυξήθηκαν από τα 1,9 δισ.  ευρώ το 2010 σε 2,3 δισ. ευρώ την περασμένη χρονιά.

Όσο για τις προθεσμιακές καταθέσεις περιορίσθηκαν από το 1 δισ. ευρώ το 2010 σε 959 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και το 2013 η αξία των προθεσμιακών καταθέσεων κατέγραφε ανοδική τάση, φθάνοντας σε αξία τα 1,6 δισ. ευρώ για να περιοριστεί τελικά, πέρυσι, κάτω από το 1 εκατ. ευρώ, λόγω και της περιπέτειας στην οποία περιήλθαν οι τράπεζες με την υποχρεωτική αργία και την επιβολή των capital controls.

Στο χώρο των ακινήτων, τώρα, όπως ήταν αναμενόμενο ουσιαστικές αλλαγές δεν υπήρξαν. Το real estate είναι κυριολεκτικά παγωμένο και ως εκ τούτου οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν κινήθηκαν επενδυτικά. Κατά συνέπεια, οι τοποθετήσεις τους σε ακίνητα παρέμειναν οι ίδιες στην πενταετία, με την αξία των επενδυμένων κεφαλαίων να παραμένει σταθερή στα επίπεδα των 670 εκατ. ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*