Αλλαγές στο τρόπο πληρωμής προμηθειών στους διαμεσολαβούντες

One comment

  1. έτσι !!! και με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Ποιά είναι η διαφάνεια ? η αμοιβή του ασφαλιστικού συμβούλου ? εσείς δηλαδή συμφωνείτε με κάτι τέτοιο ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*