Ποια συμβόλαια της International Life θα περάσουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο

Ομαλά φαίνεται πως εξελίσσεται η διαδικασία μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Υγείας της international Life στην Εθνική Ασφαλιστική.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν αναλάβει την ευθύνη του τελικού ελέγχου του χαρτοφυλακίου, καθώς και του προσδιορισμού των assets  που θα περιέλθουν στην κυριότητα της Εθνικής, αλλά και κάθε άλλης αναγκαίας νομικής ή εποπτικής εκκρεμότητας,. ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα.

 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συμβόλαια που αφορούν επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας θα περάσουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο, το οποίο θα αναλάβει τη διαδικασία αποζημίωσης των δικαιούχων βάσει των όσων προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τονίζεται μάλιστα ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει την αναγκαία ρευστότητα ώστε να καλύψει τις νέες του υποχρεώσεις, δίχως ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ποιο θα είναι το φορτίο κεφαλαίων με το οποίο θα επιβαρυνθεί.

 

Στο μεταξύ, η αγορά αναμένει να δει τι θα συμβεί με την εταιρεία Γενικών Ασφαλειών της international Life, οι μέτοχοι της οποίας ενώ είχαν αρχικά αποφασίσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ, σε δεύτερο χρόνο βελτίωσαν στα 25 εκατ. ευρώ το ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης.

 

Το κρίσιμο πλέον είναι η εταιρεία να εκτελέσει την αύξηση κεφαλαίου, ώστε στην αγορά να περάσει το μήνυμα ότι ο σημερινός μέτοχος, ή κάποιος νέος, στηρίζει την εταιρεία.