ΕΛΤΑ: Διαγωνισμός για την ασφάλιση 616 οχημάτων

Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προκηρύσσουν τα ΕΛΤΑ, για την ετήσια ασφάλιση 616 οχημάτων ιδιοκτησίας τους, με συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 160.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, ώρα 13.00, όταν και λήγει η προθεσμία για την κατάθεση έγγραφων προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο 322012_2016 – 199525 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*