Δ. Λέσβου: Διαγωνισμός για την ασφάλιση μηχανημάτων-οχημάτων

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Λέσβου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων του.

Η περίοδος της υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr θα διαρκέσει από τις 20 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο 321632_2016 – 199320 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*