Αστική ευθύνη οχήματος: Στο 1,22 εκατ. ανά θύμα & 6 εκατ. συνολικά τα ποσά κάλυψης

 

Οδηγία με την οποία ενημερώνει για τις αναπροσαρμογές στις ελάχιστες αποζημιώσεις που προβλέπονται στην ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων εξέδωσε στις 12 Μαίου η ευρωπαϊκή επιτροπή.

Όπως αναφέρει στο σχετικό έγγραφό της το θεσμικό όργανο τα ποσά αναθεωρήθηκαν το έτος 2015, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές στον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

 

Όπως προκύπτει από την αναθεώρηση, τα ποσά, που ορίζονται σε ευρώ, έχουν ως εξής:

  • σε περίπτωση σωματικής βλάβης, το ελάχιστο ποσό κάλυψης αυξάνεται σε 1.220.000 EUR ανά θύμα ή σε 6.070.000 EUR ανά αξίωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων·
  • σε περίπτωση υλικών ζημιών, το ελάχιστο ποσό αυξάνεται σε 1.220.000 EUR ανά αξίωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*