Interamerican – M. Hargas: Mε τη Solvency η διαδικασία υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική

[starbox]

Martin Hargas, CFO, Interamerican

 Η κυριότερη πρόκληση που προκύπτει από τη Φερεγγυότητα ΙΙ για τους ανθρώπους που χαράσσουν την οικονομική στρατηγική στόχευση της ασφαλιστικής αγοράς είναι να καταστήσουν τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων πιο αποτελεσματική και να επικοινωνούν την αναγκαία πληροφόρηση και τις συστάσεις τους στη διαχειριστική ομάδα. Αυτό αναφέρει ο κύριος M. Hargas, CFO στην Interamerican, προσθέτοντας ότι όσο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις μεγεθύνονται οι μέτοχοι προσπαθούν να κατανοήσουν τα κέρδη σε σύγκριση με τον όγκο των κεφαλαίων που απαιτούνται.

 

Πώς συμβάλλει ο CFO στη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας εταιρείας;

 

Η εταιρική στρατηγική θα πρέπει να συμβαδίζει με το όραμα της εταιρείας. Ο οικονομικός διευθυντής, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, μπορεί να συνεισφέρει καθορίζοντας τη σωστή στρατηγική κατεύθυνση και τους στόχους. Όταν συμφωνηθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, ο οικονομικός διευθυντής θα πρέπει να εκτιμήσει το πώς η εταιρεία μπορεί να μετακινηθεί από την τρέχουσα οικονομική της θέση στη μελλοντική. Ο οικονομικός διευθυντής θα πρέπει να δείξει αν η εταιρεία θα έχει αρκετά διαθέσιμα κεφάλαια, πώς επηρεάζονται τα έσοδα και τα έξοδα, δηλαδή το πώς θα επιτευχθούν μεγάλα κέρδη ώστε να επιτευχθούν και οι στρατηγικοί στόχοι. Ο οικονομικός διευθυντής εξασφαλίζει πως η σωστή πληροφόρηση είναι διαθέσιμη, ώστε να ληφθούν οι σωστές στρατηγικές αποφάσεις.

 

Πώς πρέπει να λειτουργούν πλέον οι ασφαλιστικές στο δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται;

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια έχουν συνειδητοποιήσει πως τα κέρδη τους θα πρέπει να προέρχονται εξ ολοκλήρου από πραγματικές ασφαλιστικές δραστηριότητες και να μη βασίζονται στις επενδυτικές αποδόσεις. Σε μια αρκετά ανταγωνιστική αγορά –κάτι που η ελληνική αγορά είναι σίγουρα– αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ορισμένες αυξήσεις ασφαλίστρων για τους πελάτες. Ωστόσο, υπήρξαν επίσης παράγοντες ενάντια σε αυτές τις αυξήσεις. Οι κυριότερες είναι το ότι οι δαπάνες αποζημιώσεων στην Ελλάδα αναπτύσσονται ευνοϊκά τα τελευταία χρόνια, η αντασφάλιση έχει γίνει φθηνότερη και το αναμενόμενο επίπεδο κέρδους από τους ασφαλιστές έχει μειωθεί, διότι οι τυχόν εναλλακτικές επενδύσεις δεν προσφέρουν υψηλές αποδόσεις ούτε στους μετόχους. Έτσι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, σταδιακά, προσαρμόζονται σε αυτό το περιβάλλον, με μεγαλύτερη επιρροή στις ασφαλίσεις ζωής και μικρότερη στις ασφαλίσεις υγείας και τις γενικές.

 

Πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις από τη νέα φορολογική πολιτική και τους νέους φορολογικούς συντελεστές;

 

Σε αυτό το στάδιο, οι μελλοντικές αλλαγές στη φορολογική πολιτική και τους φορολογικούς συντελεστές είναι ασαφείς και αβέβαιες. Αυτό που θεωρώ σημαντικό να τονίσουμε είναι πως ο φόρος εισοδήματος για επιχειρήσεις και ιδιώτες θα πρέπει να οριστεί σε ένα επίπεδο που να παρέχει επαρκή κίνητρα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι τρέχοντες συντελεστές είναι ήδη αρκετά υψηλοί για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω.

 

Ποια είναι η σχέση σας με τα ασφαλιστικά προγράμματα-προϊόντα;

 

Ο οικονομικός διευθυντής εξετάζει τις επιδόσεις των υφιστάμενων προϊόντων σε τακτική βάση, κυρίως με τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνει από την αναλογιστική ομάδα. Αν κάποια προϊόντα δεν αποδίδουν καλά, αυξάνεται η παρακολούθησή τους σε εκτελεστικό επίπεδο και αναζητούμε λύσεις για το πώς μπορούν να διορθωθούν. Επίσης, λαμβάνουμε ενεργά μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος. Η αναλογιστική ομάδα παρέχει συμβουλές στους υπεύθυνους ανάπτυξης του προϊόντος και στους υπεύθυνους underwriting σχετικά με τον σωστό σχεδιασμό και την τιμολόγηση των προϊόντων. Εκείνοι μπορούν να βασιστούν στις συμβουλές τους για την ανώτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων του κάθε προϊόντος. Ο οικονομικός διευθυντής συμμετέχει από την αρχή της διαδικασίας, όταν δημιουργείται το επιχειρηματικό σχέδιο, και τα νέα προϊόντα πρέπει να αποτελούν μέρος του.

 

Τι πρέπει να προσέχουν οι οικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων με τα καινούργια πρότυπα Solvency II;

 

Όλοι οι οικονομικοί διευθυντές έχουν παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή του προτύπου του Solvency II. Τώρα, η κυριότερη πρόκληση για τους οικονομικούς διευθυντές είναι να καταστήσουν τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων πιο αποτελεσματική και να επικοινωνούν στα μέλη της διαχειριστικής ομάδας με σωστό τρόπο τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις τους.

 

Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις των νέων κανόνων στα αποτελέσματα χρήσης των ασφαλιστικών εταιρειών;

 

Καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αυξάνονται για τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες με τη νέα νομοθεσία για το Solvency, οι μέτοχοι αρχίζουν να ζητούν καλύτερη κατανόηση σχετικά με τα κέρδη των διαφόρων σειρών προϊόντων σε σύγκριση με τον όγκο των κεφαλαίων που απαιτούνται. Αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο τη μετακίνηση της συζήτησης στο επίπεδο της ομάδας διαχείρισης σχετικά με αυτό το θέμα, με λιγότερη έμφαση αμιγώς στο μερίδιο αγοράς ή το απόλυτο ποσό του κέρδους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*