ΕΙΑΣ: Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) – Ανάλυση και ερμηνεία

Για δεύτερη χρονιά, από τις 23 Μαΐου 2016, το ΕΙΑΣ διοργανώνει σε συνεργασία με την Deloitte το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 44 ωρών (6 εβδομάδες) για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ/IFRS), με έμφαση στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και μετά το μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η πρώτη υλοποίηση του προγράμματος το 2015.

Σκοπός & οφέλη προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές των σημαντικότερων και απαραίτητων για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ασφαλιστικών εταιρειών ΔΠΧΑ και ΔΛΠ, καθώς και να μπορούν να τα εφαρμόζουν στην πράξη. Έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση και ερμηνεία των ΔΠΧΑ/ΔΛΠ, που άπτονται άμεσα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ασφαλιστικών εταιρειών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις ανάλυσης και ερμηνείας συγκεκριμένων ΔΠΧΑ/ΔΛΠ αναφορικά με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ασφαλιστικών εταιρειών.

Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και τρόπος παρουσίασης

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλα δομημένο και επίκαιρο, με διαρκή γνωστική υποστήριξη σχετικά με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τα ΔΠΧΑ. Η μέθοδος της παρουσίασης βασίζεται σε ένα κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα εισηγήσεων με την χρήση ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων. Όλες οι εισηγήσεις θα γίνουν στα ελληνικά, ενώ οι παρουσιάσεις (που θα δοθούν και στους συμμετέχοντες) θα είναι στα αγγλικά.

Η κάθε ενότητα του σεμιναρίου ξεκινά με την παρουσίαση των αρχών και του τεχνικού περιεχομένου του κάθε προτύπου και συνεχίζεται με την παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών μέσω παραδειγμάτων, ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση του ουσιαστικού περιεχομένου των υπό εξέταση προτύπων.

Στο τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Σπουδών, ύστερα από σύντομη εξεταστική διαδικασία.

Κόστος προγράμματος

Τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε 800 € για εργαζόμενους εταιρειών. Για πολλαπλές συμμετοχές (άνω των δύο ατόμων) το κόστος μειώνεται σε 750 € ανά άτομο. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, τους ανέργους και τους φοιτητές παρέχεται έκπτωση 12,5% και το κόστος διαμορφώνεται σε 700 €, ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε δύο δόσεις (α΄ δόση: 350 € με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής, β΄ δόση: 350 € μέχρι 9 Ιουνίου 2016) ή σε 3 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στο αρχείο EIAS DELOITTE_ΔΠΧΑ _IFRS BASIC_23.5.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*