EY-έρευνα για την παγκόσμια αγορά συντάξεων: Το έπαθλο των 500 τρις

 

Η διαχείριση των δημογραφικών αλλαγών, ειδικότερα όσον αφορά τα συστήματα σύνταξης και συνταξιοδότησης, αποτελεί κορυφαία πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία. Είτε οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξουν συστήματα καθορισμένων παροχών είτε αναζητούν μοντέλα καθορισμένων εισφορών, η λύση δεν είναι εύκολη.

Στις περισσότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες γίνεται προσπάθεια να έρθουν σε επαφή διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς – εργαζόμενοι, εργοδότες, κυβερνητικοί οργανισμοί και συνταξιούχοι – προκειμένου να ενισχυθεί η πληροφόρηση των επενδυτών, η επιλογή των προϊόντων, η αποτελεσματικότητα και η διακυβέρνηση. Ο στόχος είναι σαφής: Να εφαρμοστεί ένα βιώσιμο σύστημα που θα βελτιστοποίησει την οικονομική ευημερία στη συνταξιοδότηση.

Έχουμε επιλέξει σκόπιμα ένα προκλητικό τίτλο για αυτή την παγκόσμια έρευνα για την αγορά συντάξεων και τη συνταξιοδότηση «Το έπαθλο των 500 τρις. Ένα πελατοκεντρικό όραμα για την παγκόσμια αγορά συντάξεων και συνταξιοδότησης». Η έρευνα λαμβάνει υπόψη της ένα παγκόσμιο πληθυσμό πέντε δις ανθρώπων – αν και δεν θα κινούσαν όλοι διαδικασίες συνταξιοδότησης ταυτόχρονα. Πιστεύουμε ότι ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται τουλάχιστον $ 100.000 σαν συνταξιοδοτική αποταμίευση – ποσό που αυξάνεται στις ανεπτυγμένες χώρες. Ωστόσο η συγκέντρωση κεφαλαίων συνταξιοδότησης είναι σήμερα λιγότερο από 100 τρις. Για την έρευνα αυτή, υποθέτουμε ότι θα υπάρξει πέντα-πλάσια αύξηση το συνολικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων συνταξιοδότησης θα προσεγγίσει τα $ 500 τρισεκατομμύρια κατά την επόμενη δεκαετία. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι μια τεράστια πρόκληση που απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

 

Πέντε βασικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν:

  • Ποιος ασφαλίζει τους κινδύνους κατά τη συνταξιοδότησή;
  • Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μεταρρυθμίσεις και ποιος θα επωμιστεί το κόστος;
  • Ποια διακυβέρνηση και κίνητρα απαιτούνται για να υπάρξουν προβλέψιμα αποτελέσματα;
  • Ποιο λειτουργικό μοντέλο είναι το καταλληλότερο;
  • Με ποιο ρυθμιστικό περιβάλλον θα δοθούν κίνητρα προς τους ενδιαφερομένους και θα είναι πιο αποτελεσματική η συνταξιοδοτική ασφάλεια

 

Τα ερωτήματα δεν είναι εύκολα και δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις. Το να περιμένουμε αναμφισβήτητα δεν αποτελεί επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη προσθέτουν επιπλέον τρισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι πάροχοι χάνουν σημαντικής σημαντική προστιθέμενη αξία και οι δείκτες που αφορούν στα γηρατειά και τη φτώχια αυξάνονται. Οι πιθανές αντιδράσεις διαφέρουν από την κυβέρνηση για τη χάραξη πολιτικής, τα στελέχη, τα διοικητικά συμβούλια, τους παρόχους προιόντων σύνταξης και συνταξιοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων) και τους εργοδότες. Παρ ‘όλα αυτά, το βραβείο για την επίλυση του προβλήματος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι τεράστιο: «η οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου συνταξιοδότησης»

 

Ακολουθεί η έρευνα: σε μορφή e-book:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*