Ασφαλιστική σύμβαση: Νέο webinar από το insurancewebinars.gr και το ΕΙΑΣ

Το insurancewebinars.gr σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών διοργανώνουν το νέο webinar (διαδικτυακό σεμινάριο) με τίτλο «Ασφαλιστική σύμβαση».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, ώρα 17.00-19.00, με εισηγήτρια την Πένη Σαριδάκη, δικηγόρο με εξειδίκευση στις διαφορές του Ασφαλιστικού Δικαίου.

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Η  ανάλυση και ενημέρωση αναφορικά µε το νομικό πλαίσιο που διέπει όλους τους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και των αντίστοιχων όρων και καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τον αποτελεσματικό χειρισμό, έλεγχο και διαχείριση των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε στελέχη, υπαλλήλους, underwriters, διακανονιστές ζημιών και εργαζομένους στις νομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιρειών, που ασχολούνται με την αξιολόγηση και αποδοχή των κινδύνων αλλά και τον χειρισμό των ασφαλιστικών απαιτήσεων. Απευθύνεται επίσης σε όλους όσοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του σεμιναρίου, ενώ θα είναι και ιδιαιτέρως χρήσιμο σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.

Θεματολογία

  • Βασικές έννοιες
  • Η σύναψη της σύμβασης
  • Η έναρξη, η διάρκεια και η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης / καταγγελία
  • Το ασφαλιστικό συμφέρον
  • Τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης
  • Οι υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου − Ασφαλιστικά βάρη
  • Οι επί μέρους διακρίσεις της ασφάλισης
  • Βασικές αρχές της ασφάλισης ζημιών – Υπερασφάλιση και υπασφάλιση
  • Παραγραφή των αξιώσεων από την ασφαλιστική σύμβαση

Το webinar μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην τιμή των 25 €, αφού πρώτε δηλώσετε συμμετοχή για μία από τις 25 θέσεις μέσα από το www.insurancewebinars.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*