Ευρώπη Ασφαλιστική: Κέρδη 3,4 εκ. ευρώ και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια

Με απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, υψηλά επίπεδα φερεγγυότητας, στρατηγικό προσανατολισμό την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών εργασιών και ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ το 2015 κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη 3,441 εκατ. ευρώ.

 

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα του 2015 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νικόλαος Μακρόπουλος δήλωσε τα εξής: «Οι επιδόσεις της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική  είναι άρρηκτα συνδεμένες με την διακριτή πορεία της και την επιμονή της να δομεί ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία και αποτυπώνονται στην φερεγγυότητά της και την αμεσότητα που επιδεικνύει στην υποστήριξη του πελατολογίου της.

Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την ανοδική μας  πορεία, θα προσφέρουμε ακόμα περισσότερες επιλογές στους πελάτες και τους συνεργάτες μας και θα αποδεικνύουμε καθημερινά ότι η συνέπεια, η διαφάνεια και ο σεβασμός στον ασφαλισμένο είναι οι διαχρονικές αξίες που συνθέτουν το Brand  name της εταιρείας μας».

 

Η κερδοφορία της εταιρείας, επιβεβαιώνει τις μέχρι σήμερα επιλογές της που αποσκοπούν και διασφαλίζουν την κεφαλαιακή της επάρκεια, την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την διατήρησή της στην κορυφή της ποιοτικής ασφάλισης.

 

Επιγραμματικά, το 2015 οι επενδύσεις της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική υπερκάλυψαν το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, ενισχύθηκε η θέση της στους κλάδους όπου πρωταγωνιστεί, εισήγαγε νέα τεχνολογία που θα αποδώσει σύντομα υπεραξία στην λειτουργία της και ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις  Solvency II.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Αναλυτικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για την χρήση του 2015, βάσει των Δ.Π.Χ.Α., που εφαρμόζει η εταιρεία από τη χρήση του 2008, ανήλθαν σε 3,441 εκατ. ευρώ έναντι 4,003 εκατ. ευρώ για την χρήση του 2014.

 

Το αποτέλεσμα της παραγωγής συναρτάται με την μείωση της παραγωγής στον κλάδο αυτοκινήτων, μετά από απόφαση της Διοίκησης της εταιρίας να μην ακολουθήσει την πολιτική του χαμηλού ασφαλίστρου, διαφυλάσσοντας πλήρως την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της και  εξασφαλίζοντας  αντίστοιχα υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (SCR).

 

Η κερδοφορία της Εταιρίας για τη χρήση του 2015 επίσης επηρεάστηκε από την  ζημιά που κατεγράφη στην πώληση τραπεζικών ομολόγων καθώς και από τη σημαντική επένδυση σε νέα μηχανογραφικά συστήματα τα οποία όμως θα αποδώσουν πολλαπλάσια οφέλη καθώς αναμένεται να μειώσουν το  λειτουργικό κόστος και να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα  εξυπηρέτησης των  συνεργατών  και των πελατών.

 

Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο Περιουσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων στους οποίους εξειδικεύεται η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα, ενώ η συμμετοχή του κλάδου Αυτοκινήτων ανήλθε σε 41,10% επί του συνόλου της παραγωγής των καθαρών ασφαλίστρων της χρήσης  2015.

 

Για τη χρήση του 2015 η απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 33,63%, η απόδοση των ενοποιημένων κερδών επί της παραγωγής ανήλθε σε 20,28%,  ενώ ο δείκτης Combined Ratio ανήλθε σε 80,07%.

 

Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα για την χρήση του 2015 διαμορφώνονται στα 16,392 εκατ. ευρώ,  ενώ η ελεύθερη περιουσία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, βάσει των επίσημων στοιχείων που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανήλθε το 2015 στα 8,318 εκατ. ευρώ.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η ΕΥΡΩΠΗ  Ασφαλιστική έχει καλύψει πλήρως την ασφαλιστική της τοποθέτηση με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2015 ενώ το σύνολο των επενδύσεων και χρηματικών διαθεσίμων της εταιρίας για την χρήση του 2015 υπερκαλύπτει κατά 165,25% το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων της αντίστοιχης περιόδου.

 

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής, αλλά και του νέου πλαισίου που θέτει το Solvency II με το Ν. 4364/2016 έχει επενδύσει σε κατάλληλες μηχανογραφικές υποδομές για τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου,  τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών και την εξαγωγή των εποπτικών αναφορών.

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι να διατηρήσει την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια, σε περιβάλλον Solvency II, της τάξεως του 207% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία Γ’ τριμήνου 2015 που υποβλήθηκαν στην ΤτΕ,  να συνεχίσει την ανοδική πορεία της με στόχο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, να αυξήσει την κερδοφορία της και πάνω από όλα να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες της διατηρώντας την καλή της φήμη.

 

Επισημαίνεται ότι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική  έχει σήμερα στελεχιακό δυναμικό το οποίο διαθέτει γνώση και εμπειρία, οπότε και μπορεί να αντεπεξέλθει με επάρκεια στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Ταυτόχρονα απολαμβάνει διαρκή υποστήριξη από έμπειρους συμβούλους στον ασφαλιστικό τομέα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*