Alpha Bank: Στα €1,15 δισ. το αποτέλεσμα προ προβλέψεων το 2015

 

Του Γιώργου Καλούμενου,

 

 

Με βελτιωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση έκλεισε το 2015 για την Alpha Bank. Στα αποτελέσματα μετά φόρων η τράπεζα εμφανίζει ζημιές 1,37 δισ. ευρώ, ωστόσο το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 1,149 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,4% σε ετήσια βάση.

Αναλυτικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1,931 δισ. ευρώ (+0,6%), κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως λόγω της αυξημένης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) και τη μικρότερη συνεισφορά των χορηγήσεων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το δ΄ τρίμηνο 2015 παρά την περαιτέρω μείωση του Ενεργητικού (-5% σε ετήσια βάση). Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση λόγω της αναιμικής οικονομικής δραστηριότητας κυρίως το γ΄ τρίμηνο 2015. Κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 83 εκατ., ενισχυμένα από την αύξηση των ρυθμίσεων δανείων και τη χρήση καρτών κυρίως για συναλλαγές λιανικής. Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση (-0,2%) και διαμορφώθηκαν στα 2.303,1 εκατ.ευρώ, παρά τις αντιξοότητες του 2015. Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 1,153 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως των Δαπανών Προσωπικού, της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το 2015 διαμορφώθηκε σε 50,1%. Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 3 δισ. ευρώ το 2015 και συμπεριλαμβάνουν ζημίες απομειώσεως ύψους 1,65 δισ. ευρώ με βάση το συνολικό αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review – “AQR”). Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 664,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων προβλέψεις ύψους 443 εκατ. ευρώ σχετίζονται με δάνεια που συμπεριλαμβάνονταν στο AQR.

Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,8 δισ. και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Nείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69% το δ΄ τρίμηνο 2015. Ο Nείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,8% στο τέλος Nεκεμβρίου 2015.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,149 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητας. Στα οικονομικά αποτελέσματα της Alpha Bank καταγράφεται επίσης ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,56 δισ. ευρώ με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment – “CA”) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*