Πτώση 5,8% στην ασφαλιστική παραγωγή το 2015

Μειωμένη κατά 5,8% είναι η ασφαλιστική παραγωγή για το 2015, με τις ασφαλιστικές εργασίες να έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την επιβολή των capital controls. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν θετική πορεία και αυξήθηκαν κατά 15%, που ωστόσο αντιστράφηκε το δεύτερο εξάμηνο (-21,1%).

Αθροιστικά η παραγωγή ασφαλίστρων του 2015, η οποία ανήλθε σε 3,6 δισ. € και αναλύεται σε 49,0% στις ασφαλίσεις ζωής και 51,0% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Συγκρινόμενη με την παραγωγή του 2014, η περυσινή εμφανίζει μείωση κατά 5,8%, που αναλύεται σε μείωση 3,9% στις ασφαλίσεις ζωής και 7,6% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

eaee-production-2015-1

Η έρευνα της ΕΑΕΕ βασίστηκε στα στοιχεία 57 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες το 2014 συγκέντρωσαν το 95,8% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων). Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις ζωής (μερίδιο αγοράς 97,4%) και 47 στις ασφαλίσεις κατά ζημιών (μερίδιο 94,4%).

eaee-production-2015-3

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων με τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2014 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:

eaee-production-2015-2

Παρά την μεγάλη αύξηση που επέδειξαν οι ασφαλίσεις ζωής κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο ρυθμός τους έφθινε και κατέληξαν να μειωθούν σε σχέση με το 2014. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η σωρευτική αύξηση του πρώτου εξαμήνου του 2015 για τις ασφαλίσεις ζωής ήταν +15%, η αντίστοιχη σωρευτική μείωση του δευτέρου εξαμήνου ανήλθε στο -21,1%.

eaee-production-2015-4

Αντίστοιχα, η σωρευτική αύξηση του πρώτου εξαμήνου του 2015 για το σύνολο των ασφαλίσεων (ζωής και ζημιών) ήταν +1,8% και η αντίστοιχη σωρευτική μείωση του δευτέρου εξαμήνου ανήλθε στο -13,7%. Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίες μειώνονταν σε όγκο σε όλη την διάρκεια του έτους, σταδιακά περιόρισαν τον ρυθμό των απωλειών τους.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση της ΕΑΕΕ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*