Δημοσιεύτηκε η οδηγία για τη διανομή στην εφημερίδα της ΕΕ

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD).

Η Οδηγία 2016/97 αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της (2/2/2016) στην εφημερίδα της ΕΕ και η μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Το πλήρες κείμενο της οδηγίας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στη σχετική εγκύκλιο, αναφέρει πως θα επανέλθει με νεότερη, αναλυτική εγκύκλιο αναφορικά με τις νέες διατάξεις της οδηγίας, με τις οποίες θα κληθούν να συμμορφωθούν οι διανομείς των ασφαλιστικών προϊόντων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*