Αποπληρωμή δανείου από ασφαλιστική με παρέμβαση της ΕΚΠΟΙΖΩ

Στην περίπτωση ασφαλιστικής εταιρείας η οποία υποχρεώθηκε να αποπληρώσει υπόλοιπο δανείου, ύψους 3.870 ευρώ, έπειτα από εξωδικαστική παρέμβασή της αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ.
Ειδικότερα όπως αναφέρει η Ένωση: Καταναλώτρια ζήτησε μετά το θάνατο του συζύγου της την αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου σύμφωνα με τους όρους του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που είχε υπογράψει ο συμβαλλόμενος σύζυγος με την Ασφαλιστική Εταιρεία.

Για σχεδόν δύο χρόνια η Ασφαλιστική Εταιρεία αρνούταν την αποπληρωμή του δανείου, χωρίς επαρκείς δικαιολογίες, επικαλούμενη υπαλληλικά λάθη κατά την εποχή της σύναψης της σύμβασης. Μετά από παρέμβασή μας και αποστολή καταγγελίας στο πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με την Ασφαλιστική Εταιρεία, η τελευταία οδηγήθηκε σε αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου, ύψους 3.870,00 ευρώ με απευθείας κατάθεση του ποσού στο συνεργαζόμενο Τραπεζικό Ίδρυμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*