Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις διαμεσολαβούντων στη Θεσσαλονίκη

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός τριάντα ημερών, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Φωτεινή Σταματιάδου τηλ.: 210-3205054 και στην κα Σοφία Τελάλη τηλ.: 210-3205176, ηλεκτρονική διεύθυνση:sec.certifications@bankofgreece.gr.

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 5ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΠΙΠΕΔΟ Α).

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 6ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΠΙΠΕΔΟ Β).

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 6ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΠΙΠΕΔΟ Γ).

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 6ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΠΙΠΕΔΟ Δ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*