Αρνητικές προοπτικές για τον παγκόσμιο κλάδο αντασφάλισης το 2016

 

Αρνητικές είναι οι προοπτικές για τον παγκόσμιο κλάδο αντασφάλισης το 2016 σύμφωνα με την A.M. Best, τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης που εξειδικεύεται στις ασφαλιστικές και τις αντασφαλιστικές εταιρίες.
Σε σχετική μελέτη που εξέδωσε, η A.M. Best επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι “καθώς συνεχίζεται η συμπίεση των επενδυτικών αποδόσεων και των περιθωρίων underwriting, οι πιέσεις στην κερδοφορία θα επηρεάσουν σε βάθος χρόνου την απόδοση ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών και την χρηματοοικονομική τους ισχύ..Η τάση μείωσης των ασφαλίστρων, η διεύρυνση των όρων και των προϋποθέσεων για τις καλύψεις, η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, ο οξύς ανταγωνισμός και το “ήπιο” περιβάλλον ζημιών παραμένουν οι βασικές τάσεις του κλάδου καθώς το 2015 τελειώνει και η περίοδος των ανανεώσεων των συμβολαίων στις αρχές του 2016 βρίσκεται επί θύραις”.

Η A.M. Best παρατηρεί ότι σε αυτή τη φάση, η αρνητική αξιολόγηση εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα από τους συνηθισμένους 12-18 μήνες, κάτι που αντανακλά την άποψή της ότι οι τρέχουσες αρνητικές συνθήκες στον κλάδο αντασφάλισης  συνεπάγονται μακροπρόθεσμες προκλήσεις  τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν οι παίκτες και ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται ουσιαστική αλλαγή τάσης στο ορατό μέλλον.

“Παρότι η ένταση του φαινομένου των κυβερνοεπιθέσεων και οι επικείμενες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Solvency II) και την Κίνα ίσως δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων σε βάθος χρόνου, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθούν τα δυνητικά οφέλη”, σημειώνεται μεταξύ άλλων στην έκθεση. “Την ίδια στιγμή, η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης  στον αντασφαλιστικό κλάδο εντείνεται και από την “πλημμυρίδα” των εναλλακτικών αντασφαλιστικών κεφαλαίων που διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους καθώς και από την απουσία μεγάλων καταστροφών, φυσικών ή ανθρωπογενών που θα μπορούσαν να απορροφήσουν μέρος των πλεοναζόντων κεφαλαίων”.

Η A.M. Best συμμερίζεται την εκτίμηση πολλών παραγόντων του κλάδου ότι, κοιτάζοντας μπροστά, οι αντασφαλιστικοί όμιλοι θα πρέπει να συνηθίσουν σε διαρθρωτικά χαμηλότερες, αλλά πιο σταθερές αποδόσεις από αυτές που απολάμβαναν στο παρελθόν.

Ο οίκος υπογραμμίζει τέλος ότι αναμένει περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο, καθώς η δημιουργία οικονομιών κλίμακας παραμένει ζωτικής σημασίας, παρατηρώντας ότι “κατά πάσα πιθανότητα πολλές από τις σημερινές εταιρίες θα ανήκουν σε άλλους ομίλους μέχρι ο τρέχων κύκλος να ολοκληρωθεί..Οι όμιλοι με διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, προηγμένες δυνατότητες διανομής των προϊόντων τους και ευρεία παρουσία από γεωγραφικής πλευράς βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις σε αυτό το περιβάλλον και είναι πιο ικανές να εντοπίσουν κερδοφόρες ευκαιρίες, όταν αυτές εμφανίζονται”, καταλήγει η A.M. Best.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*