Με διάσπαση απειλείται το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ λόγω ρήξης ασφαλιστικών και εργαζομένων

[starbox]

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται το μέλλον του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ μετά την διάσταση απόψεων και την διαφαινόμενη ρήξη της υπάρχουσας διοίκησης με τα μέλη της ΕΑΕΕ.   Στις τελευταίες παρουσιάσεις  που έκανε  η ΕΑΕΕ προς τους κλαδικούς εκδότες  επισείεται ο κίνδυνος ύπαρξης του Ταμείου μετά την έναρξη του νέου χρόνου καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες . Η ΕΑΕΕ  δηλώνει  ότι εάν δεν υπάρξει συνολική αποδοχή των προτάσεών της  και ρητή δέσμευση επ’ αυτής εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου,  θα κατεβάσει νέα  πρόταση της Ε.Α.Ε.Ε. για το μέλλον του Ταμείου με την οποία  οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. θα περιορισθούν στο 3% επί της μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. θα προχωρήσουν στην ίδρυση νέου ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης, ενιαίου για όλες τις εταιρίες και για τους εργαζόμενους σ’ αυτές.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Ανώτατο στέλεχος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ  μιλώντας στο I.W δήλωσε χαρακτηριστικά: «  Η διοίκηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ απαντά στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας με τα πεπραγμένα και τα έργα της.  Με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης αυξήθηκαν τα αποθεματικά του Ταμείου κατά 150% σε διάστημα 2 ετών γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχημένη διαχείριση και ταυτόχρονα διασφαλίστηκαν οι συντάξεις των ασφαλισμένων.  Αντιθέτως , οι προτάσεις που εισηγείται η ΕΑΕΕ οδηγούν σε μείωση κατά 25% των τωρινών συντάξεων και στην  περαιτέρω συρρίκνωση των μελλοντικών συνταξιοδοτικών αποζημιώσεων»  H διοίκηση θα προχωρήσει  σε ανακοινώσεις και σε κάποια συνέντευξη Τύπου για να αναφέρει αναλυτικά τις θέσεις της.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Μορφή της ΕΑΠΑΕ

Μετατροπή Ταμείου από τη σημερινή του μορφή σε κανονικό ταμείο του Ν. 3029/2002 με καθορισμένες εισφορές επί μισθοδοσίας και ατομικούς λογαριασμούς

 

–              Πρόβλεψη για παροχές πρόνοιας (κάλυψη θανάτου και ανικανότητας)

–              Διοίκηση όπου κανένας φορέας (εργαζόμενοι, εργοδότες και συνταξιούχοι δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία).

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

Καταβολή εργοδοτικών εισφορών για το 2016 με ποσοστό 6% επί της μισθοδοσίας ( άνω των 10εκατ. ευρώ).  Από το 2017 και μετά καταβολή εισφορών 6% επί της μισθοδοσίας, προστασία των ήδη συνταξιούχων και των ασφαλισμένων με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με καταβολή επιπλέον εισφοράς 3% επί της μισθοδοσίας για την τριετία 2017-2018-2019.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κατά την μετάβαση του Ταμείου σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα απαραίτητο στάδιο είναι η δημιουργία ατομικών λογαριασμών και η κατανομή της περιουσίας στους λογαριασμούς αυτούς.  Η διαδικασία θα γίνει με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα με βάση το μαθηματικό απόθεμα.

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  

Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  1. Επίπεδο χρηματοδότησης & κεφαλαιοποίησης πριν το PSI

Η τροφοδότηση του ταμείου μέσω της παραγωγής ασφαλίστρων το καθιστούσε ένα από τα πλουσιότερα ταμεία. Είναι γεγονός, ότι λόγω της δυναμικής του πόρου, το επίπεδο χρηματοδότησης του ταμείου ξεπερνούσε το 100% πριν το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων είχε δηλαδή πλήρως κεφαλαιοποιημένες και εξασφαλισμένες όλες τις υποχρεώσεις του.

 

  1. Βάση χρηματοδότησης – κατάργηση εισφοράς επί παραγωγής με το ν. 4254/2014

Ο ν.4254/2014 κατήργησε από 1.1.2015 την εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταμείου, η οποία υπολογιζόταν επί της παραγωγής ασφαλίστρων.

Ο λόγος της κατάργησης βασιζόταν στο γεγονός ότι θεωρείτο μη αποδεκτός κοινωνικός πόρος.

Κατά συνέπεια η βάση υπολογισμού των εισφορών δεν μπορεί να είναι άλλη από τη μισθοδοσία.

 

  1. Σημερινές δυνατότητες – ύφεση – συρρίκνωση ασφαλιστικής αγοράς – SII

Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος είναι μια αναπόδραστη πραγματικότητα τα τελευταία έξι χρόνια.

Από το 2009 μέχρι το 2015 η συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 30%.  Για την αντίστοιχη περίοδο η κάμψη στην παραγωγή ασφαλίστρων αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 31%. Υπό τη σκιά της κατάστασης αυτής οι ασφαλιστικές εταιρίες καλούνται την ίδια στιγμή να συμμορφωθούν στους νέους κανόνες του Solvency II, οι οποίοι πέραν της εσωτερικής αναδιάρθρωσης, απαιτούν πρόσθετα κεφάλαια που θα επιτρέψουν στις εταιρίες τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά την 1η.1.2016.

Είναι προφανές ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά διέρχεται μια από τις δυσκολότερες περιόδους της και οι δυνατότητες για εργοδοτικές εισφορές είναι πλέον περιορισμένες.

 

  1. Εισφορές ΙΚΑ και επικουρικής ασφάλισης

Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις υψηλότατες εισφορές του παρελθόντος.

Σήμερα, οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται:

  • 21,56%  επί της μισθοδοσίας προς το ΙΚΑ για σύνταξη και υγεία μαζί και (13,33% για σύνταξη μόνο)

 

  • στο 3%  επί της μισθοδοσίας στα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία.

 

  1. Αναγωγή εισφορών υπέρ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ επί παραγωγής σε βάση επί μισθοδοσίας

Εάν ανήγαγε κανείς επί μισθοδοσίας τις εργοδοτικές εισφορές που κατέβαλαν για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ έως τα τέλη του 2014 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επί της παραγωγής τους, θα διαπίστωνε ότι οι εισφορές αυτές αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 23% και ενίοτε του 30% επί του μισθού,

Τη στιγμή που εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων μαζί προς

Τα ταμεία κύριας σύνταξης ανέρχονται στο 20% επί του μισθού!!!

Τα ταμεία επικουρικής σύνταξης ανέρχονται στο 6% επί του μισθού!!!

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το μη μισθολογικό εργοδοτικό κόστος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εάν διατηρείτο εργοδοτική εισφορά της τάξης του 23% επί της μισθοδοσίας, θα άγγιζε το 45% επί του μισθού (21,56%+ 23%), πράγμα ανέφικτο στη σημερινή πραγματικότητα καθώς το μη μισθολογικό εργοδοτικό κόστος θα πρέπει να μειωθεί για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα να έρθει η ανάπτυξη και να αντιμετωπισθεί η μάστιγα της υψηλής ανεργίας. Υψηλό μισθολογικό κόστος συνεπάγεται αύξηση της ανεργίας.

 

Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

6α. Διασφάλιση από παρέμβαση της κυβέρνησης

Είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλιστεί η ταυτότητα του ταμείου ως γνήσιου ΤΕΑ, προκειμένου να εκμηδενιστεί η πιθανότητα να απορροφηθεί το ταμείο από το ενιαίο επικουρικό σύστημα και με κίνδυνο

  • να εξανεμιστούν εισφορές και κεφάλαια δεκαετιών εις βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων του κλάδου μας
  • να προσαρμοστούν βίαια οι παροχές

6β. Διοίκηση

Σήμερα την απόλυτη πλειοψηφία διαθέτει ο φορέας εκπροσώπησης των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον του ταμείου και των μελών του, να μη διαθέτει ένας μόνο φορέας την απόλυτη πλειοψηφία ώστε η λήψη αποφάσεων να γίνεται με συναίνεση και να αποφεύγεται η μονομέρεια.

6γ. Δίκαιο για όλες τις γενιές ασφαλισμένων

 

Το Καταστατικό του ταμείου, όπως ισχύει, διατηρεί πληθώρα παρωχημένων διατάξεων που ανάγονται ακόμη και στο έτος ίδρυσής του. Αποτέλεσμα είναι να «συντηρούνται» ασυμμετρίες στην αντιμετώπιση μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων τόσο στις εισφορές όσο και στις παροχές. Η ατέλεια αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί.

 

6δ. Προστασία συνταξιούχων και ώριμων δικαιωμάτων

Είναι κοινωνικά δίκαιο να ληφθεί η απαραίτητη πρόνοια για την προστασία των υφιστάμενων συνταξιούχων και των εχόντων ώριμα δικαιώματα εργαζομένων.

6ε. Πρόβλεψη παροχών πρόνοιας  

Κρίνουμε ότι το ταμείο θα πρέπει να είναι κεφαλαιοποιητικό – αποταμιευτικό, με ατομικούς λογαριασμούς, χωρίς να αποκλείονται ορισμένες προνοιακές παροχές περιορισμένου κόστους.

6στ. Διαφάνεια και απλοποίηση κανόνων

Είναι ύψιστης σημασίας να γνωρίζει κάθε ασφαλισμένος το ποσό που συσσωρεύεται στο λογαριασμό του. Η εφαρμογή μνημονιακού τύπου διατάξεων για τις συντάξεις σε ένα ταμείο επαγγελματικό σίγουρα δεν κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Το νομικό καθεστώς του ταμείου πρέπει να είναι απλό, εύληπτο και συγκεκριμένο.

6ζ. Ανταποδοτικότητα

Θεμέλιος λίθος κάθε ασφαλιστικού συστήματος είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας . Την αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρμόσουμε με συνέπεια και στο ταμείο του κλάδου μας.

6η. Μακρόχρονη βιωσιμότητα

Επεμβάσεις περιφερειακές χωρίς μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν έχουν νόημα. Είναι σαφές ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζουν σε ένα ταμείο μακροχρόνια βιώσιμο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*