Το μέλλον του συνταξιοδοτικού στην ιδιωτική ασφάλιση

 

Όσο θα απαξιώνονται οι μελλοντικές συντάξεις, τόσο θα δημιουργείται πεδίο για τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πίστης, κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, σημειώνει στο IW ότι τυχόν νέα αποδυνάμωση των κύριων και επικουρικών παροχών στους συνταξιούχους, όπως αυτή προτείνεται από την «Επιτροπή Σοφών», θα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά, ευνοώντας την παρουσία των ασφαλιστικών εταιρειών για τη συμπλήρωση και διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε τη λογική των συντάξεων που καλύπτουν το μισθολογικό στάτους και να περάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα εγγύαται μια εθνική, χαμηλής αξίας, σύνταξη, που θα συμπληρώνεται από ένα ιδιωτικό συμβόλαιο,  το οποίο θα επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος, αποφασίζοντας για τις απολαβές που θα ήθελε να έχει όταν θα περάσει σε καθεστώς συνταξιοδότησης.

Κατά τον ίδιο, μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού συστήματος, η κυβέρνηση θα πρέπει να καταστήσει με θεσμική παρέμβαση ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα σύστασης Επαγγελματικών Ταμείων, ώστε να ανοίξει την αγορά και να επιστρέψει σε όσους επιθυμούν να συμπληρώσουν το μελλοντικό τους εισόδημα.

Ανεξάρτητα από τα Επαγγελματικά Ταμεία, η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει και σήμερα λύσεις μέσα από τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία εξασφαλίζουν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για όσους κάνουν χρήση των συνταξιοδοτικών αποταμιευτικών προγραμμάτων στη λήξη τους.

Όσο για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, ο κ. Χαλκιόπουλος θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να ανοίξει την αγορά χορηγώντας φορολογικά κίνητρα και, άρα, προσφέροντας μια ακόμη εναλλακτική οικονομικής αποκατάστασης των μελλοντικών συνταξιούχων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*