Επιστολή του Ν. Βελλιάδη σε συνεργάτες στη ναυτασφαλιση

Για τις κινήσεις της Aigaion στο κομμάτι των ναυτασφαλίσεων ενημερώνει με επιστολή του ο Ν. Βελλιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Aigaion.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σας παραθέτω την ενημέρωση που έλαβαν οι συνεργάτες μας, μεσίτες ναυτασφαλίσεων:
«Λόγω της παρούσας και διαρκώς εξελισσόμενης οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την επικείμενη εφαρμογή του Solvency II και τους επιπρόσθετους κανονισμούς που διέπουν την Ελληνική Ασφαλιστική αγορά, λάβαμε την απόφαση να μειώσουμε την έκθεσή μας σε επιχειρηματικό κίνδυνο.
Προς υποστήριξη αυτής της απόφασης, έχουμε συνάψει συμφωνίες με Α-rated underwriters των Lloyds, εξασφαλίζοντας 100% κάλυψη για την αστική ευθύνη H & M, P & I και Marina/Ship repairs. Επομένως, η ασφάλιση καλύπτεται με την εγγύηση ασφαλιστών πιστοληπτικής ικανότητας Α-rated.
Οι εργασίες θα εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από το ίδιο προσωπικό στην Αθήνα και το Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος ζημιών.
Καθώς η AIGAION είναι ασφαλιστική επιχείρηση και όχι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο νέος ρόλος θα ανατεθεί στην εταιρεία Velos Insurance Services Ltd (Λονδίνο) η οποία είναι εξουσιοδοτημένη cover holder από τους Lloyds καθώς και στην εταιρεία Brokers Union Α.Ε. (Αθήνα), η οποία είναι εποπτευόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (μεσίτης ασφαλίσεων). Με την συνδρομή και την συνεργασία των εταιρειών αυτών είμαστε βέβαιοι ότι θα καλύψουμε τις απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου σας, το οποίο φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω μαζί σας.
Επίσης, για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε δημιουργήσει ένα σύνδεσμο MGA (Managing General Agents) για να λειτουργήσει από 1/1/2016 με εξουσιοδότηση των ασφαλιστών.
Ελπίζουμε να λάβετε την κίνηση αυτή ως ένα θετικό βήμα, καθώς τώρα μπορούμε να προσφέρουμε 100% Lloyds / Α-rated ασφάλεια στον πελάτη σας, διατηρώντας παράλληλα και την ανάπτυξη των άριστων σχέσεών μας.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*