ΕΙΑΣ: MINI  MBA σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) μέσω της από κοινού δημιουργίας του προγράμματος Mini MBA. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η υλοποίηση του προγράμματος την περασμένη άνοιξη, το ΕΙΑΣ επαναπροκηρύσσει για δεύτερη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Mini MBA, το οποίο αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου 2015.

Στο ευμετάβλητο περιβάλλον του σήμερα, η ανάγκη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ως εκ τούτου, καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου οι οργανισμοί να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να βγουν, όσο το δυνατόν, αλώβητοι από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που μαστίζει τη χώρα και τις επιχειρήσεις.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένας διακεκριμένος δημόσιος φορέας μάθησης, γνωστός για το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του, που εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία του προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν άρτια σχεδιασμένο και καινοτομικό κύκλο επτά εκπαιδευτικών ενοτήτων, από εξειδικευμένους καθηγητές τόσο από άποψη ακαδημαϊκής αριστείας όσο και πρακτικής εμπειρίας. Μέσω της χρήσης πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας και εργαλείων, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των αναγκών της ασφαλιστικής αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τη μετάδοση σημαντικών γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, το πρόγραμμα στοχεύει και στην επιτυχή εφαρμογή των όσων θα διδαχθούν οι συμμετέχοντες.

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να

κορυφώσουν τις επιδόσεις τους.

 • κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καταστάσεις με την εφαρμογή σύγχρονων

μεθόδων και εργαλείων.

 • αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη δική τους προσωπικότητα και το εργασιακό τους προφίλ.
 • επεκτείνουν τις εμπειρίες τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές

για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους.

 • διδαχθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές.
 • διευρύνουν τα δίκτυά τους εντός και εκτός του οργανισμού.

Τα μαθήματα είναι ειδικά προσαρμοσμένα και επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στον ασφαλιστικό τομέα. Η καινοτόμος μεθοδολογία διδασκαλίας διαφοροποιείται από την παραδοσιακή διδασκαλία, συνδέοντας τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτομικές μεθόδους μάθησης (π.χ., μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος) και παρέχοντας πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικούς ιστότοπους), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω. Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία που πραγματεύονται οι εκπαιδευτικές ενότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα/προβλήματα.

 

 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από επτά (7) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν 90 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης (interactive training). Οι ενότητες αυτές έχουν σχεδιασθεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα των υπηρεσιών και του κλάδου των ασφαλειών. Σε αυτό το πλαίσιο, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων το οποίο περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές/τεχνικές θεματικές ενότητες (π.χ. χρηματοοικονομική για μη χρηματοοικονομικά στελέχη) όσο και ποιοτικές/αντιληπτικές θεματικές ενότητες (π.χ. ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ηγεσία).

 

Μετά το τέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δώσουν μία σύντομη εξέταση, η επιτυχία στην οποία θα τους προσφέρει Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.).

Εκπαιδευτικές Ενότητες – Διδάσκοντες Προγράμματος

 • Ενότητα 1: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Παρουσιάσεων (10 ώρες)

                      Εισηγητής: Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό ΟΠΑ

 • Ενότητα 2: Χρηματοοικονομική για μη-χρηματοοικονομικά Στελέχη (14 ώρες)

                      Εισηγητής: Δημήτρης Ψυχογιός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπ. Πειραιώς

 • Ενότητα 3: Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων & Άριστη Εξυπηρέτηση Πελατών (14 ώρες)

                        Εισηγητής: Χρήστος Παναγιωτίδης, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Customer Excellence

 • Ενότητα 4: Ανάπτυξη Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (14 ώρες)

                      Εισηγήτρια: Ειρήνη Ρηγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΟΠΑ

 • Ενότητα 5: Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων & Ηγεσία (14 ώρες)

                      Εισηγήτρια: Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ

 • Ενότητα 6: Διαπραγματεύσεις & Διαχείριση Συγκρούσεων (10 ώρες)

                      Εισηγητής: Ηλίας Καπουτσής, Εντεταλμένος Λέκτορας ΟΠΑ

 • Ενότητα 7: Στρατηγική Σκέψη & Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων (14 ώρες)

                      Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ

Ο εισηγητής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε εισηγητής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: (α) είναι εξειδικευμένος στην εκπαιδευτική ενότητα που θεραπεύει (β) διαθέτει σημαντική και πολύωρη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και (γ) έχει λάβει υψηλές αξιολογήσεις (και σε αρκετές περιπτώσεις και αριστεία διδασκαλίας) από εκπαιδευόμενους σε αντίστοιχα επαγγελματικά σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

 

 

 

Τρόπος και Μέσα Εκπαίδευσης

 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν μερικές από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς παγκοσμίως. Πιο αναλυτικά, εκτός από τις διαλέξεις, θα αξιοποιηθεί μία πληθώρα τεχνικών και μεθόδων εκπαίδευσης (π.χ., πρόγραμμα επιχειρηματικής προσομοίωσης – business simulation, σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων – case studies, ασκήσεις ρόλων – role playing exercises, διαδραστικές ασκήσεις, αναλύσεις μαγνητοσκοπημένων προγραμμάτων, παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφία), οι οποίες έχουν ως στόχο την ευκολότερη και πληρέστερη κατανόηση και εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού.

 

Υποστήριξη προγράμματος

Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΠΑ, του οποίου σκοπός είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, στον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υποστήριξη αυτή, τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους συμμετέχοντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται

 

Σε στελέχη και εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

 

Έναρξη & Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα, διάρκειας 90 εκπαιδευτικών ωρών σε 9 εβδομάδες, θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2015, ενώ η προβλεπόμενη εξεταστική διαδικασία θα διεξαχθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2015.

 

Τόπος Διεξαγωγής & Ωράριο Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

 • Τρίτη 6 Οκτωβρίου: 09:00 – 17:30
 • Δευτέρα 12 Οκτωβρίου: 16:00 – 20:00
 • Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: 16:00 – 20:00
 • Δευτέρα 19 Οκτωβρίου: 16:00 – 20:00
 • Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 09:30 – 18:00
 • Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 16:00 – 20:00
 • Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: 16:00 – 20:00
 • Δευτέρα 2 Νοεμβρίου:     16:00 – 20:00
 • Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: 16:00 – 20:00
 • Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: 16:00 – 20:00
 • Σάββατο 14 Νοεμβρίου: 09:30 – 18:00
 • Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: 09:00 – 17:30
 • Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: 16:00 – 20:00
 • Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: 16:00 – 20:00
 • Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: 16:00 – 20:00

 

 

 

 

Κόστος Προγράμματος

 • Εργαζόμενοι Εταιριών – Μελών ΕΙΑΣ: 1.800 € / άτομο
 • Πολλαπλές συμμετοχές (από 3 συμμετοχές και άνω): 1.650 € / άτομο
 • Φυσικά Πρόσωπα & Άνεργοι: 1.650 / άτομο
 • Εργαζόμενοι Εταιριών- μη Μελών ΕΙΑΣ: 2.000 € / άτομο

 

Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων, μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα δίδακτρα θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, το 50% με την αίτηση εγγραφής και το 50% την εβδομάδα από 2 έως 6 Νοεμβρίου 2015. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα και τους ανέργους, το ΕΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ (με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα) (επιβάρυνση 2% τραπεζικών εξόδων) είτε με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:

 

 • ALPHA BANK: 114-00-2786006633 / IBAN: GR8101401490114002786006633
 • EΘΝΙΚΗ: 142/48003627 /  IBAN: GR6501101420000014248003627
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298 /  IBAN: GR6801720320005032013025298
 • EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956 /  IBAN: GR4002601410000470200566956

 

Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί είτε ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr       είτε με fax στον αριθμό 210 9219917.

Σας ενημερώνουμε πως το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%) του ΟΑΕΔ. Ως γνωστόν, ο ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr

Στο κόστος του προγράμματος περιλαμβάνεται:

 • Το κόστος εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και το κόστος προετοιμασίας του υλικού.
 • Το κόστος φιλοξενίας όλου του υλικού για τους εκπαιδευόμενους σε ειδικά διαμορφωμένη

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΑ, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση.

 • Το κόστος σύνταξης ενημερωτικού εντύπου εκπαιδευόμενων με αναλυτικές πληροφορίες για το

πρόγραμμα, καθώς και για την κάθε ενότητα που περιλαμβάνει.

 • Το κόστος εξέτασης (και επανεξέτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί) με ερωτήσεις πολλαπλών

επιλογών.

 • Το κόστος πιστοποίησης και λήψης Πιστοποιητικού Συμμετοχής των σπουδαστών από το Κ.Ε.Κ.

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΕΙΑΣ.

Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό, πρέπει να έχει τη στήριξη του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς. Γι΄αυτό παρακαλούμε να δώσετε την κατά την κρίση σας αναγκαία δημοσιότητα και προώθηση στα στελέχη της εταιρίας σας, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*