Νέο πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών υπηκόων: ΜΙΝΕΤΤΑ WELCOME

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα ανακοινώνει τη δημιουργία του νέου ολοκληρωμένου ασφαλιστικού προγράμματος ΜΙΝΕΤΤΑ WELCOME, το οποίο προσφέρει όλες τις απαιτούμενες, από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, καλύψεις για τους Αλλοδαπούς Υπηκόους, οι οποίοι αιτούνται την έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραμονής τους στη χώρα μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα παραμένει διαρκώς δίπλα στους συνεργάτες της, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς και στηρίζοντας την προσπάθειά τους με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*