ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις της ΤτΕ

Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί από το 2002 φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις των υποψηφίων για όλες τις κατηγορίες διαμεσολαβητών, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των εκπαιδευομένων του στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων (αντ) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου Α΄, B΄, Γ΄ και Δ΄ σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 , θα διεξαχθούν στην Αθήνα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015 (για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α΄) και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 (για τα πιστοποιητικά Επιπέδου Β΄, Γ΄ & Δ΄).   Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές μπορούν να βρουν την ύλη των εξετάσεων στο site του ΕΙΑΣ www.eias.gr ή στο site της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr, καθώς και ό,τι αφορά στις οδηγίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής και το τέλος των εξετάσεων, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

 

Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 19.9.2015 (Επίπεδο Α) και της 20.9.2015 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

 

Εξεταστέα Ύλη – Πιστοποιητικό Επιπέδου Α (Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 10.12.2014)

 

 

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Α  Αθήνα, 19.9.2015

 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης

 

Το ΕΙΑΣ οργανώνει φροντιστηριακά προγράμματα για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις των Πιστοποιητικών Επιπέδου Α’, Β΄, Γ΄ και Δ’, διάρκειας 24, 20, 20 και 26 εκπαιδευτικών ωρών αντίστοιχα, και θα πραγματοποιηθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5° όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Α΄(24 ώρες)

 • Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015:       14:00 – 20:00 (7 ώρες)
 • Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015:   14:00 – 20:00 (7 ώρες)
 • Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015: 15:00 – 20:00 (6 ώρες)
 • Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015: 15:00 – 18:15 (4 ώρες) επανάληψη & test προσομοίωσης

 

Για τα Πιστοποιητικά Επιπέδου Β΄& Γ΄ (20 ώρες αντιστοίχως) καθώς και για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ΄(26 ώρες) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την συνημμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος ώστε να τους αποσταλεί το αναλυτικό πρόγραμμα. Τα ανωτέρω φροντιστηριακά προγράμματα για πιστοποίηση Επιπέδου (Β΄,Γ΄& Δ΄) θα πραγματοποιηθούν εφ΄όσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για την υλοποίηση τους. Πιθανή έναρξη προγραμμάτων την περίοδο από 5 – 15 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Τα θέματα διδασκαλίας για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α΄, θα καλύψει η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

 

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγήτριας:

Η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με χιλιάδες ώρες εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας πραγματοποιήσει ως εισηγήτρια άνω των 840 σεμιναρίων σε θέματα Ασφαλιστικά, Πωλήσεων, Management, Επικοινωνίας, Προσωπικής Ανάπτυξης, Πελατοκεντρικής Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, Προγράμματα Πιστοποίησης Διαμεσολαβούντων, Social Media κλπ. τόσο στο ΕΙΑΣ όσο και σε Ασφαλιστικές Εταιρίες, Τράπεζες, Ασφαλιστικά Πρακτορεία κ.α. Διαθέτει επίσης εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνη εκπαίδευσης σε Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Κατέχει MBA με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων από το Kingston University, London, UK (2000).

Έχει επίσης τελειώσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ (1990), ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Μεταξύ αυτών είναι και το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, με πιστοποίηση επικυρωμένη από την Παγκόσμια Επιτροπή Αναγνώρισης Πτυχίων Πανεπιστημίων & Κολλεγίων – Universal Accrediting Commission. Έχει συγγράψει βιβλία και εκπαιδευτικά εγχειρίδια που αφορούν στο Management, Marketing, Πωλήσεις, Αποτελεσματική Λεκτική Επικοινωνία & Γλώσσα του Σώματος, Προσωπική Ανάπτυξη κ.α.

 

 

Τα φροντιστηριακά προγράμματα περιλαμβάνουν:

 • Παραδόσεις της ύλης που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
 • Προσομοίωση των εξετάσεων με το νέο σύστημα

Το ΕΙΑΣ για τη σωστή προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις του πιστοποιητικού επιπέδου Α΄της ΤτΕ, δίνει τη δυνατότητα να εξασκηθούν όσες φορές επιθυμούν σε μια σειρά από ηλεκτρονικά τεστ αυτοαξιολόγησης, εμπεριέχοντας το σύνολο των ερωτήσεων που δημοσίευσε η ΤτΕ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαμβάνει την ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, και συγκεκριμένα:

 • Νέο επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο ΕΙΑΣ «Η Ιδιωτική Ασφάλιση» έκδοση 2015.

Στους συμμετέχοντες του προγράμματος θα διανεμηθεί η νέα έκδοση του βιβλίου του ΕΙΑΣ «Ιδιωτική Ασφάλιση». Το νέο βιβλίο αποτελεί ένα σύγχρονο, πλήρως επικαιροποιημένο, εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μελλοντικούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης της ΤτΕ, αφού καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη.

 • Περιληπτικές σημειώσεις που εστιάζουν στα κύρια σημεία της ύλης στην οποία θα εξεταστούν.
 • Παραδόσεις εξεταστέας ύλης (τράπεζα ερωτήσεων που δημοσίευσε η ΤτΕ)
 • Προσομοίωση των εξετάσεων με το νέο σύστημα
 • Προσωπικός κωδικός πρόσβασης για τα ηλεκτρονικά τεστ αυτό-αξιολόγησης, που εμπεριέχουν το σύνολο των ερωτήσεων της ύλης που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning του ΕΙΑΣ http://eias-elearning.gr

 

 

Το φυλλάδιο θεμάτων για τους υποψήφιους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων επιπέδου Α΄, περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – 10 ερωτήσεις από έκαστη εκ των 6 εξεταζομένων ενοτήτων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΤτΕ. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά: α) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη χωρίζεται σε ενότητες, στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και, ταυτοχρόνως, στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων, και β) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη δεν χωρίζεται σε ενότητες, στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.

 

 

 

Αιτήσεις Συμμετοχής για τα προγράμματα προετοιμασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

 

Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Α’ το δικαίωμα Συμμετοχής ορίζεται στα 190€

Για τις Εταιρίες που θα έχουν συμμετοχή άνω των 2 ατόμων σε αυτό το πρόγραμμα, τα δίδακτρα διαμορφώνονται

στα 170€ ανά άτομο.

 

Για τα Πιστοποιητικά Επιπέδου Β’ & Γ΄ το δικαίωμα Συμμετοχής ορίζεται στα 200€

Για τις Εταιρίες που θα έχουν συμμετοχή άνω των 2 ατόμων σε αυτό το πρόγραμμα, τα δίδακτρα διαμορφώνονται

στα 180€ ανά άτομο.

 

Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ’ το δικαίωμα Συμμετοχής ορίζεται στα 250€

Για τις Εταιρίες που θα έχουν συμμετοχή άνω των 2 ατόμων σε αυτό το πρόγραμμα, τα δίδακτρα διαμορφώνονται

στα 230€ ανά άτομο.

 

Στο κόστος των διδάκτρων συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του βιβλίου του ΕΙΑΣ «Ιδιωτική Ασφάλιση», αποκλειστικά

για τους συμμετέχοντες των φροντιστηριακών προγραμμάτων του ΕΙΑΣ.

 

 

 

 

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ (με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα) είτε με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:

 

 • ALPHA BANK: 114-00-2786006633   IBAN: GR8101401490114002786006633
 • EΘΝΙΚΗ: 142/48003627   IBAN: GR6501101420000014248003627
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298 IBAN: GR6801720320005032013025298
 • EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956 IBAN: GR4002601410000470200566956

 

Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί ηλεκτρονικά με mail στο [email protected] & [email protected] ή με fax στον αριθμό 210 9219 917.

 

 

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης όλων των ανωτέρων προγραμμάτων για τα στελέχη διαφόρων εταιριών και ενδοεπιχειρησιακά. Το ΕΙΑΣ μπορεί να προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα στο επίπεδο των γνώσεων, ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένων αναγκών για εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού δυναμικού κάθε επιχείρησης με ειδική έκπτωση, σε ημερομηνίες και ώρες που θα συμφωνηθούν.

 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στα τηλέφωνα του Ε.Ι.Α.Σ. 2109219660 & 2109219684, fax: 2109219917, Ε-mail: [email protected] & [email protected].

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*