ΕΑΔΕ λογότυπο

ΕΑΔΕ: Στηρίζουν τους ασφαλισμένους οι εταιρείες με την απορρόφηση της αύξησης επί του φόρου ασφαλίστρων

Στην απορρόφηση της αύξησης επί του φόρου ασφαλίστρων έχουν προχωρήσει αρκετές εταιρείες θέτοντας σε προτεραιότητα την προστασία των ασφαλισμένων και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε ανακοίνωσή της η ΕΑΔΕ αναφέρει:

Με ανακοίνωσή μας την επομένη της ψήφισης του Νόμου 4334/2015 για την σύναψη Συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης (Ε.Μ.Σ.), προτείναμε την απορρόφηση των αυξήσεων του φόρου επί των ασφαλίστρων με ισόποση μείωση του Δικαιώματος Συμβολαίου, ώστε και να μετριασθούν οι επιπτώσεις που συνεπάγονται οι αυξήσεις στους ασφαλιζόμενους πελάτες, και να προστατευθεί το διαρκώς συρρικνούμενο εισόδημα των Συνεργατών της κάθε Εταιρείας αλλά και να αναδειχθεί η ευαισθησία και ο κοινωνικός ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι Εταιρείες με κυρίαρχα πελατοκεντρική αντίληψη, με οργάνωση αλλά και κεφαλαιακή επάρκεια, αντιλαμβανόμενες την δύσκολη χρηματοοικονομική συγκυρία, προτάσσουν το συμφέρον των πελατών και των συνεργατών τους και αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το κόστος αυτής της απόφασης.
Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες Εταιρείες, παραμερίζοντας δισταγμούς και διλήμματα και αποδεικνύοντας στην πράξη την στήριξη των πελατών και των Συνεργατών τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*