Σε ικανοποιητικά επίπεδα η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Σύμφωνα µε τα στοιχεία του α’ τριμήνου του 2015, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών, σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε 12,5%, περίπου όσο και το μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών τραπεζών, και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12,7%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών ενισχύθηκε από τη διενέργεια αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στο α’ εξάμηνο του 2014, παρά την αρνητική επίδραση που είχε ο σχηματισμός ιδιαίτερα υψηλών προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 14,1% το 2014 (από 13,4% το 2013), ενώ ο ∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (Common Equity Tier 1-CET1) σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 13,8% το 2014 (από 12% το 2013).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*