Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου δηλώνουν τις απαιτήσεις τους οι «τελευταίοι» ζημιωθέντες

Τον κατάλογο των δικαιούχων ασφαλίσματος από τον όμιλο Ασπίς και την Commercial Value οριστικοποιούν οι εκκαθαριστές καλώντας τους ζημιωθέντες που δεν έχουν ακόμα δηλώσει τις απαιτήσεις τους να προβούν στις σχετικές διαδικασίες μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Το iw είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στον κατάλογο δικαιούχων με άρθρο του.

Όπως αναφέρεται στις προσκλήσεις του επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2015 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία. ΔΕΝ καλούνται και συνεπώς δεν αναγγέλλονται όσοι έχουν ήδη αναγγείλει τις απαιτήσεις τους από ασφάλιση ζωής με βάση τις προηγηθείσες προσκλήσεις απαιτήσεων του Επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 και του Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 19ης Ιουνίου 2013 δεδομένου ότι οι προηγηθείσες αναγγελίες διατηρούν την ισχύ τους.

Οι αναγγελίες των απαιτήσεων υποβάλλονται στα γραφεία της εκκαθάρισης ‘Οθωνος 4, 105 57 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800 500 0018 και φαξ: 210 6180622

Ανακοίνωση – πρόσκληση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ανακοίνωση – πρόσκληση COMMERCIAL VALUE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*