Μένουν από άδεια 300 διαμεσολαβούντες

Τον κίνδυνο της μη ανανέωσης των αδειών τους αντιμετωπίζουν 300 διαμεσολαβούντες στην ιδιωτική ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Βασική αιτία αποτελεί το γεγονός ότι δεν προσκόμισαν, όπως οφείλουν βάσει νόμου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Ανώτατοι παράγοντες του Επιμελητηρίου αναφέρουν σχετικά ότι, οι 300 διαμεσολαβούντες φέρονται να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το κόστος ασφάλισης, λόγω των μειωμένων προμηθειών που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και της «ψαλιδισμένης» από την ύφεση παραγωγής τους.

Όμως, οι εν λόγω ασφαλιστές βρίσκονται απέναντι σε έναν ακόμη κινδύνου. Να υποχρεωθούν -στην περίπτωση κατά την οποία χάσουν τις άδειες τους- να περάσουν εκ νέου τις εξετάσεις προκειμένου να τους χορηγηθούν νέες άδειες.

Όπως τονίζουν νομικοί κύκλοι, αν τους αφαιρεθεί η άδεια είναι πολύ πιθανό για να τους επιστραφεί, εφόσον, βεβαίως, προσκομίσουν ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης και τους ζητηθεί να επανα-πιστοποιήσουν τις ικανότητές και τις γνώσεις τους σε ασφαλιστικά θέματα, και άρα να περάσουν και πάλι τη δοκιμασία της εκπαίδευσης και των εξετάσεων.

Σημειώνεται  ότι, σήμερα, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι εγγεγραμμένοι περίπου 7.000 διαμεσολαβούντες στην ιδιωτική ασφάλιση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*