Συνεργασίες στη διαμεσολάβηση

Την επόμενη εβδομάδα γίνεται μία ακόμα συνάντηση στο πλαίσιο των κινήσεων που πραγματοποιούν οι διαμεσολαβούντες για να αναπτύξουν εργασίες και να ενώσουν δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα.

Η κίνηση αυτή που γίνεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της λειτουργίας των διαμεσολαβητικών γραφείων μέσα από την υλοποίηση κοινών δράσεων, επιβεβαιώνει πρόσφατο δημοσίευμα του iw με τίτλο “Συνεργασίες Διαμεσολαβητικών Γραφείων“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*