Στο κόκκινο οι ζημιές στο αυτοκίνητο

Στο κόκκινο έχει βρεθεί και πάλι ο δείκτης loss ratio του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων καταγράφοντας τους τελευταίους μήνες αύξηση 30 ποσοστιαίων μονάδων. Τα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου εμφανίζουν το δείκτη να έχει σκαρφαλώσει στο περίπου 75% από 60% που ήταν στις αρχές του 2014.

Τα ανωτέρω αναφέρουν στο IW υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, προσθέτοντας ότι αν στο κόστος ζημιών βάσει του οποίου υπολογίζεται ο δείκτης ζημιών loss ratio προστεθούν και τα λοιπά κόστη των ασφαλιστικών εταιρειών (κόστη πρόσκτησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων) τότε ο δείκτης combined loss ratio διαμορφώνεται σε επίπεδα οριακά πάνω από το 100%, και άρα ζημιογόνα, για όσες ασφαλιστικές επιμένουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά παρέχοντας υψηλές προμήθειες στα δίκτυα πωλήσεων.

Η ανωτέρω εξέλιξη φαίνεται πως αλλάζει την εικόνα στον κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων, δεδομένου ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης ο τομέας έδειχνε να κινείται με θετικό πρόσημο, όμως το χαμηλό κόστος πετρελαίου «έβγαλε» εκ νέου τα οχήματα στους δρόμους, αύξησε τις ταχύτητες, και κατά συνέπεια και τα ατυχήματα, ενώ παράλληλα οι ασφαλιστικές εταιρείες συνέχισαν και το 2015 να «χτυπούν» τα ασφάλιστρά τους, με αποτέλεσμα ο δείκτης ζημιών του κλάδου να καταγράφεται αρνητικός.

Σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία το χρηματιστήριο δεν προσφέρει κέρδη στην ασφαλιστική αγορά, όπως εξάλλου και οι ομολογιακοί τίτλοι, μηδενίζοντας έτσι τα περιθώρια των ασφαλιστικών εταιρειών να εξασφαλίσουν κερδοφορία από τις επενδυτικές τους δραστηριότητες.

Το λόγο πλέον φαίνεται πως έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, στο βαθμό βέβαια που έχει οδηγηθεί σε ανάλογα συμπεράσματα, και αποφασίσει να παρέμβει ελεγκτικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*