Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και οι κινήσεις των τραπεζών

Τις παραμέτρους που αφορούν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις τράπεζες και τη στρατηγική που πρέπει να αναπτύξουν τα ιδρύματα αναλύει σε έκθεση της η Deloitte.

Στόχος είναι να βοηθήσει τις τράπεζες να αναπτύξουν το σχεδιασμό τους παρότι η προσέγγιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.

Οι δράσεις που θα πρέπει να λάβουν οι τράπεζες σύμφωνα με την έκδοση της Deloitte περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Οι τράπεζες χρειάζεται να εγκαθιδρύσουν ισχυρές, βιώσιμες σχέσεις με τους επόπτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να διατηρούν δεσμούς με τους εθνικούς επόπτες που είναι πάντα υπεύθυνοι για την καθημερινή τους επίβλεψη.
• Η επιθυμία για συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών, καθώς και στην εποπτική προσέγγιση, οδηγεί τους επόπτες να αναθεωρήσουν τις επιλογές και τις ευχέρειες των εθνικών εποπτικών αρχών.
• Η ανώτερη διοίκηση μαζί με το Δ.Σ. της κάθε τράπεζας θα πρέπει να συζητήσουν σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να καταστήσουν το επιχειρησιακό μοντέλο βιώσιμο από εποπτικής πλευράς.

Την έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*