Διευρύνεται η συνεργασία της AIGAION  με την Grant Thornton

Στη διεύρυνση της συνεργασίας της με την Grant Thornton προχωρεί η ΑIGAION Ασφαλιστική Α.Ε., με στόχο να απολάβει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία και σε άλλους τομείς εξειδίκευσης της.

Στο πλαίσιο αυτό η Grant Thornton αναλαμβάνει την επίβλεψη των λογιστικών λειτουργιών της AIGAION σε συνεργασία με το τμήμα οικονομικών υπηρεσιών της ασφαλιστικής εταιρίας,  ενώ υπάρχει ήδη συνεργασία των δύο πλευρών και στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας η ΑΙGAION μπορεί να απολάβει την συμβολή Grant Thornton και σε άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την ανάπτυξή της και την βελτίωση της λειτουργίας της, τις υποχρεώσεις απέναντι στην νομοθεσία όπως και στο θέμα της παρακολούθησης των διαδικασιών προσαρμογής στην Solvency II.

Η ΑΙGAION εκτιμά πώς η αξιοπιστία και το διεθνές κύρος της Grant Thornton στους τομείς όπου εξειδικεύεται αποτελούν ένα ακόμη εχέγγυο για την εξέλιξή της και την περαιτέρω ανάπτυξή της στην ασφαλιστική αγορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*