Το χρηματιστήριο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Στη διεθνή αγορά εξαπλώνεται η ελληνική διαμεσολάβηση, με τους Έλληνες μεσίτες ασφαλίσεων να έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα αναζητώντας εργασίες σε άλλες αγορές, κυρίως σε αυτές των γειτονικών χωρών. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την ελληνική απόδειξη στη διεθνοποίηση των εργασιών. Η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υπόκειται και αυτή στους κανόνες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Τιμή, ποιότητα, σέρβις αποτελούν βασικές παραμέτρους τις οποίες κάθε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο αξιολογεί για να προχωρήσει στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και η επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε συνεργάτη διαμεσολαβητή που δεν προέρχεται από την εθνική αγορά. Βέβαια, επειδή αυτός είναι ένας καθοριστικός λόγος για την επιλογή, πολλές φορές η έξοδος στο εξωτερικό συνδυάζεται και με τη συνεργασία με κάποιον τοπικό παράγοντα.
Πάντως, ελληνικά μεσιτικά γραφεία έχουν εδώ και χρόνια φύγει και ξεκίνησαν εργασίες στη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ουκρανία και σε άλλες χώρες, αποδεικνύοντας τη δυναμική και την τεχνογνωσία τους. Τα αποτελέσματα είναι θετικά και η δραστηριότητα των περίπου δεκαπέντε περιπτώσεων αποστέλλει ένα θετικό μήνυμα για όσους επιχειρήσουν.
Σίγουρα δεν είναι εύκολη η νέα αγορά. Απαιτεί προσπάθεια, επιμονή και συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, είναι μια καλή προοπτική για το άνοιγμα των εργασιών και για την περαιτέρω διεύρυνση των μεσιτικών ασφαλιστικών παροχών. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία φαίνεται ότι οι δραστηριότητες των ελληνικών διαμεσολαβητικών προσπαθειών εστιάζονται –κυρίως των μεταφορών και των γενικών ασφαλειών, αλλά και των πιστώσεων– στην κάλυψη κινδύνων που σχετίζονται με την αβεβαιότητα των οικονομιών και λόγω της κρίσης.
Οι συλλογικοί φορείς των μεσιτών έχουν επισκεφθεί και την Ελλάδα, όπως ο Σύνδεσμος Μεσιτών Χωρών της Μεσογείου (FMBA), καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον ανάπτυξης που υπάρχει αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται για τη διεθνοποίηση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών.
Εκπρόσωποι φορέων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Τυνησία, τη Μάλτα, το Μόντε Κάρλο έχουν συζητήσει με τους Έλληνες ομολόγους τους για τις προοπτικές διασυνοριακών συνεργασιών. Όπως αναφέρεται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, οι μεσογειακές χώρες αποτελούν ένα καλό πεδίο συνεργασίας για την ασφάλιση, καθώς διέπονται από κοινά στοιχεία στον επαγγελματισμό των μεσιτών ασφαλίσεων.

Επισημαίνεται ότι οι συνεργασίες, η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και οτιδήποτε άλλο αφορά τη λειτουργία κάθε επιχειρηματικής οντότητας σε περιοχή εκτός συνόρων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διαφορετικές νομοθεσίες, διαφορετικές διαδικασίες και πολλά ακόμη στοιχεία δημιουργούν χάσμα και σαφώς δυσκολίες στην εξέλιξη κάθε προσπάθειας. Ωστόσο, η θέσπιση ενιαίων κανόνων για τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων για ασφάλιση, καθώς και η θέσπιση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μιας «κοινής γλώσσας» και συμπεριφοράς στην πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, έχουν εξαλείψει κάθε πιθανότητα προβλήματος, ασυνεννοησίας ή διαφορετικής ακολουθούμενης διαδικασίας, οπότε αμβλύνονται και οι τυχόν ανησυχίες και ανασφάλειες τόσο για τον πάροχο όσο και για τον αποδέκτη της ασφάλισης. Η ενιαία εποπτεία, οι ίδιοι κανόνες, η ίδια νομοθεσία αποτελούν τη βάση για μια πιο ακόμη ουσιαστική διεθνοποίηση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προκειμένου να ενταχθεί ομαλά στο «χρηματιστήριο» της διεθνούς αγοράς, υπερβαίνοντας τα στενά εθνικά όρια.

 

Πηγή: Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον “Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2015”, που κυκλοφόρησε με το περιοδικό ΧΡΗΜΑ της Ethos Media

Δείτε εδώ σε ηλεκτρονική μορφή τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*